ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender: geldplannen

Om mensen te ondersteunen bij hun financiën zijn geldplannen ontwikkeld. Deze online plannen bieden houvast bij concrete financiële stappen en geven daarnaast praktische handvatten. Ongeacht het seizoen kunnen deze geldplannen ontzettend handig zijn. Verschillende momenten in het jaar kunnen namelijk financiële uitdagingen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld wanneer  het school- en collegegeld moet worden betaald, sommige contributies worden geïnd, bijvoorbeeld van sport- of studentenverenigingen en muziekles, of tijdens de duurdere periode rondom de feestdagen in december.

Deze momenten worden  gekenmerkt door veel loonbeslagen. Het kan waardevol zijn om uitzendkrachten tijdig te informeren over de verschillende geldplannen die beschikbaar zijn. Deze zijn opgenomen op de site van het Nibud.

Er zijn geldplannen voor huishoudens in verschillende omstandigheden:

 1. Het geldplan Kom uit de geldzorgen! voor huishoudens die elke maand geld te kort komen.
 2. Het geldplan Beter rondkomen voor huishoudens die de ene maand geld overhouden, maar de volgende maand geld tekort komen.
 3. Het geldplan Sparen, aflossen of beleggen? begeleidt huishoudens die elke maand geld overhouden om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn.
 4. Het geldplan Rondkomen met kinderen leidt ouders en hulpverleners naar regelingen die helpen om de kosten voor kinderen te dragen.
 5. Het geldplan Studie (klein)kinderen is er voor ouders en grootouders die geld apart kunnen zetten voor de studie van hun (klein)kind, om hoge studieschulden te helpen voorkomen.
 6. Het geldplan Bijna 18 is er voor jongeren, hun ouders en begeleiders, om te zien wat er geregeld moet worden voordat men 18 jaar wordt en wat er dan nog meer verandert.
 7. Het geldplanPensioen helpt het inkomen voor later te inventariseren. Alle scenario’s worden uitvoerig gecheckt en consumenten krijgen praktische raad en een actieplan waarmee  ze direct aan de slag kunnen.
 8. Het geldplanZzp geeft aankomende en actieve zzp’ers duidelijk zicht op wat ze moeten regelen om hun geldzaken in balans te krijgen.
 9. Het geldplan Statushoudersgeeft statushouders en hun begeleiders inzicht in het complexe Nederlandse systeem en helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.
 10. Het geldplan Scheiden is geschikt voor huishoudens die overwegen uit elkaar te gaan of al gescheiden zijn en helpt inkomsten en uitgaven na scheiding in balans te brengen
 11. Het geldplan Werkloosheid bereidt mensen op een laagdrempelige, eenvoudige manier voor op een inkomensterugval na werkloosheid.
 12. Het geldplan Bijna pensioen biedt werknemers overzicht in de keuzes die ze hebben in hun gewenst moment van pensionering.

Waar dat nodig is, wordt in de geldplannen verwezen naar hulpverlenende instanties. De geldplannen zijn in meer dan 120 gemeenten beschikbaar via de website van de gemeente.

Ook hebben we het eerder al uitgebreid gehad over budgetcoaching. Dit wordt onder andere door Doorzaam aangeboden. Het kan helpen om uitzendkrachten in deze periode extra nadrukkelijk op te wijzen.

Uitzendkracht?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

Intercedent?

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

Misschien kan uw medewerker de schoolspullen van hun kinderen niet betalen. Of hebben ze te weinig geld voor sport, muziek- en zwemles. Bij Sam& kunnen mensen aanvragen doen voor bijvoorbeeld een schoolreisje, zwemles of een andere sport, muziek, theater- of dansles

 • Terug naar de kalender