ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Financieel Fit-kalender september: geldplannen

De zomerperiode is voorbij. Met de nasleep van de vakantie-uitgaven en de start van veel nieuwe activiteiten (school, contributies voor verenigingen ed.) is september voor velen een dure maand. Dat maakt dat er in deze maand ook vaak veel loonbeslagen bij werkgevers binnenkomen. Daarom gaan we deze maand in op geldplannen.

Om mensen te ondersteunen bij hun financiën zijn geldplannen ontwikkeld. Deze online plannen bieden houvast bij concrete financiële stappen en geven daarnaast praktische handvatten. Dat kan juist in de periode na de zomer ontzettend handig zijn. September is een maand waarin sommige mensen nog iets merken van de nasleep van de vakantie-uitgaven. Daarnaast is het een periode waarin het school- en collegegeld moet worden betaald en sommige contributies worden geïnd, bijvoorbeeld van sport- of studentenverenigingen en muziekles. Daarnaast is het de start van een duurdere periode door de feestdagen in december.

Deze periode kenmerkt zich door veel loonbeslagen. Het kan waardevol zijn om uitzendkrachten tijdig te informeren over de verschillende geldplannen die beschikbaar zijn. Deze zijn opgenomen op de site van het Nibud.

Er zijn geldplannen voor huishoudens in verschillende omstandigheden:

 

  1. Het geldplan Kom uit de geldzorgen! voor huishoudens die elke maand geld te kort komen.
  2. Het geldplan Beter rondkomen voor huishoudens die de ene maand geld overhouden, maar de volgende maand geld tekort komen.
  3. Het geldplan Sparen, aflossen of beleggen? begeleidt huishoudens die elke maand geld overhouden om buffers op te bouwen voor de korte en langere termijn.
  4. Het geldplan Rondkomen met kinderen leidt ouders en hulpverleners naar regelingen die helpen om de kosten voor kinderen te dragen.
  5. Het geldplan Studie (klein)kind is er voor ouders en grootouders die geld apart kunnen zetten voor de studie van hun (klein)kind, om hoge studieschulden te helpen voorkomen.
  6. Het geldplan Bijna 18 is er voor jongeren, hun ouders en begeleiders, om te zien wat er geregeld moet worden voordat men 18 wordt en wat er dan nog meer verandert.
  7. Het geldplan Pensioen helpt het inkomen voor later te inventariseren. Alle scenario’s worden uitvoerig gecheckt en consumenten krijgen praktische raad en een actieplan waarmee  ze direct aan de slag kunnen.
  8. Het geldplan Zzp geeft aankomende en actieve zzp’ers duidelijk zicht op wat ze moeten regelen om hun geldzaken in balans te krijgen.
  9. Het geldplan Statushouders geeft statushouders en hun begeleiders inzicht in het complexe Nederlandse systeem en helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.

Waar dat nodig is, wordt in de geldplannen verwezen naar hulpverlenende instanties. De geldplannen zijn in meer dan 150 gemeenten beschikbaar via de website van de gemeente.

Ook hebben we het eerder al uitgebreid gehad over budgetcoaching. Dit wordt onder andere door Doorzaam aangeboden. Het kan helpen om uitzendkrachten in deze periode extra nadrukkelijk op te wijzen.

Uitzendkracht

Neem eens een kijkje op de volgende website:

Intercedent

Neem eens een kijkje op de volgende websites:

Misschien kan uw medewerker de schoolspullen van hun kinderen niet betalen. Of hebben ze te weinig geld voor sport, muziek- en zwemles. Bij Sam& kunnen mensen aanvragen doen voor bijvoorbeeld een schoolreisje, zwemles of een andere sport, muziek, theater- of dansles.

Vrijdag 2 september is het de dag van de verborgen armoede

Vrijdag 16 september is het de dag van de scheiding. Zie ook ‘life events en schulden’ bij de maand augustus.

  • Terug naar de kalender