ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

VUM: pilots in voorbereiding

De doelstelling van het VUM (Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens) is om mogelijk te maken dat meerdere elkaars partijen profiel- en vacaturegegevens kunnen gebruiken. Denk aan gemeenten, UWV, WSP’s, SW-bedrijven, re-integratiebureaus en private partijen. Om meer matches te kunnen maken, mensen aan betaald of onbetaald werk te helpen, over regio- en organisatiegrenzen heen.

Dit jaar worden de ontwikkelde profielen via pilots in verschillende regio’s uitgeprobeerd. Er wordt door het programma nog gezocht naar geschikte locaties voor deze pilots.

Zodra hierover meer bekend is, laten wij u weten hoe u mee kunt doen. De ABU volgt de ontwikkelingen van dit programma en participeert in het klankbord arbeidsmarkt. Bekijk meer informatie over het programma en de pilots.

Wouter Klomp – Klomp@ABU.nl

Gerelateerde artikelen