ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kostprijs-elementen

Het overzicht kostprijselementen biedt u houvast bij het bepalen van uw kostprijs. Hierin zijn de elementen opgenomen die u in ieder geval moet verwerken.

Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de Rijkspublicaties waarin de nieuwe premies voor de sociale zekerheid worden vastgesteld, informatie vanuit de Belastingdienst, de CAO voor Uitzendkrachten en de reglementen van StiPP en SFU. U vindt op deze pagina de cijfers van de laatste paar jaren naast elkaar.

Update december 2020: Kostprijs 2021

De tabel is nu ook aangevuld met de kostprijselementen over 2021. De elementen zijn nu vrijwel allemaal definitief vastgesteld. Alleen de gegevens over pensioen en SFU laten nog op zich wachten. Deze gegevens worden aangevuld zodra ze bekend zijn. In tegenstelling tot het voorgaande jaar zijn er weinig opvallende wijzigingen.

 

Percentage 2019 Percentage 2020 Percentage 2021
   

Dagen

2019

2020

2021

Bruto werkbare dagen 261 262 261
Vakantiedagen 25 25 25
Feestdagen, niet op za/zo 6 7 5
Netto werkbare dagen (cf defintie cao) 230 230 231

CAO-lasten

2019

2020

2021

Wachtdagcompensatie
 – administratief 0.71% 0.71% 0.71%
 – technisch/industrieel 1.16% 1.16% 1.16%
Vakantiedagen
 –  individuele reservering MUB 10.87% 10.87% 10.82%
Feestdagen
 – individuele reservering MUB 2.61% 3.04% 2.16%
Kort verzuim en buitengew. Verlof
 – reservering MUB 0.60% 0.60% 0.60%
Vakantiebijslag
 – vakantiebijslag 8.00% 8.33% 8.33%
Pensioen – Basisregeling
Werkgeversdeel 2.60% 2.60% 2.60%
werknemersdeel 0.00% 0.00% 0.00%
Pensioen Plusregeling
Werkgeversdeel 8.00% 8.00% 8.00%
werknemersdeel 4.00% 4.00% 4.00%
Franchise  €     6.64  €    6.83 €    7.01
Maximum pensioengevend uurloon  €     29.88  €    30.57   €    31.15
AZW
Verzekering / risico admin (starterspremie) 2.00%
Verzekering / risico techn (starterspremie) 3.40%
inhouding admin 0.58% 0.58% 0.58%
inhouding technisch 1.33% 1.33% 1.33%
Duurzame inzetbaarheid
scholingsbijdragen / DI 1.02% 1.02% 1.02%
SFU
SFU bijdrage max 0,2% max 0,2%

SV

2019

2020

2021

Awf
Awf oud tot 2019 3.60%
Awf hoog 0 7.94% 7.70%
Awf laag 0 2.94% 2.70%
Whk – ZW
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 52) 4.85% 5.73% 5.32%
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 45) 0.50% 0.53% 0.54%
min. Premie Whk-ZW 0.10% 0.13% 0.14%
max premie Whk-ZW (sector 52) 8.48% 10.02% 9.31%
max premie Whk-ZW (overige sectoren) 1.72% 2.08% 2.32%
Whk – WGA
sectorale premie Whk WGA deel (sector 52) 1.15% 1.58% 1.62%
sectorale premie Whk WGA deel (sector 45) 0.56% 0.35% 0.37%
min premie WGA 0.18% 0.19% 0.19%
max premie WGA 3.00% 3.04% 3.12%
Overig
Kinderopvang 0.50% 0.50% 0.50%
ZVW 6.95% 6.70% 7.00%
Max. bijdrage-inkomen  € 55.927  € 57.232  € 58.311
Basispremie Aof 6.46% 6.77% 7.03%

Maximum premieloon

     
Maximum premie- en bijdrageloon  €     55.927  €     57.232  €           58.311
maximum premie- en bijdrageloon per dag  €     220.12  €           224.27
maximum dagloon (voor berekening max. uitkering)  €     219.28  €           223.40
Grote / kleine werkgever      
kleine werkgever <  €   337.000  €        346.000
grote werkgever > €    3.370.000  €        3.460.000
Starterspremie      
status werkgever per t of t-1 – >ZW 5.32%
status werkgever per t of t-1 – >WGA 1.62%
status werkgever per t-2
  – klein (obv loonsom t-2) sectoraal

WML

     
21 jaar en ouder per 1-1-2019 per 1-1-2020 per 1-1-2021
per maand  €  1.615.80  €  1.653.60  €        1.684.80
per week  €     372.90  €     381.60  €           388.80
per dag  €       74.58  €       76.32  €             77.76
per uur (obv 36 urige werkweek)  €       10.36  €       10.60  €             10.80
per uur (obv 38 urige werkweek)  €         9.81  €       10.04  €             10.23
per uur (obv 40 urige werkweek)  €         9.32  €         9.54  €               9.72
Staffeling , WML bij: per 1-1-2019 per 1-1-2020 per 1-1-2021
22 jaar en ouder 100% 100% 100%
21 jaar (en ouder) 85% 100% 100%
20 jaar 70% 80% 80%
19 jaar 55% 60% 60%
18 jaar 47.50% 50% 50%