ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kostprijselementen

Het overzicht kostprijselementen biedt u houvast bij het bepalen van uw kostprijs. Hierin zijn de elementen opgenomen die u in ieder geval moet verwerken.

Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de Rijkspublicaties waarin de nieuwe premies voor de sociale zekerheid worden vastgesteld, informatie vanuit de Belastingdienst, de CAO voor Uitzendkrachten en de reglementen van StiPP en SFU. U vindt op deze pagina de cijfers van de laatste paar jaren naast elkaar.

Update september 2021

De nieuwe premies voor de Whk zijn bekendgemaakt. De sectorale premie voor de ZW stijgt van 5,32% (2021) naar 5,94% (2022). De sectorale premie voor de WGA stijgt van 1,62% (2021) naar 2,08% (2022).

 

Percentage 2019 Percentage 2020 Percentage 2021 Percentage 2022
     

Dagen

2019

2020

2021

2022

Bruto werkbare dagen 261 262 261 260
Vakantiedagen 25 25 25 25
Feestdagen, niet op za/zo 6 7 5 5
Netto werkbare dagen (cf defintie cao) 230 230 231 230

CAO-lasten

2019

2020

2021

2022

Wachtdagcompensatie
 – administratief 0.71% 0.71% 0.71% 0.71%
 – technisch/industrieel 1.16% 1.16% 1.16% 1,16%
Vakantiedagen
 –  individuele reservering MUB 10.87% 10.87% 10.82% 10.87%
Feestdagen
 – individuele reservering MUB 2.61% 3.04% 2.16% 2.17%
Kort verzuim en buitengew. Verlof
 – reservering MUB 0.60% 0.60% 0.60% 0.60%
Vakantiebijslag
 – vakantiebijslag 8.00% 8.33% 8.33% 8.33%
Pensioen – Basisregeling
Werkgeversdeel 2.60% 2.60% 2.60% 2.60%
werknemersdeel 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Pensioen Plusregeling
Werkgeversdeel 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%
werknemersdeel 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
Franchise  €     6.64  €    6.83 €    7.01 Nog niet bekend
Maximum pensioengevend uurloon  €     29.88  €    30.57   €    31.15 Nog niet bekend
AZW
Verzekering / risico admin (starterspremie) 2.00% Nog niet bekend
Verzekering / risico techn (starterspremie) 3.40% Nog niet bekend
inhouding admin 0.58% 0.58% 0.58% 0.58%
inhouding technisch 1.33% 1.33% 1.33% 1.33%
Duurzame inzetbaarheid
scholingsbijdragen / DI 1.02% 1.02% 1.02% 1.02%
SFU
SFU bijdrage max 0,2% max 0,2% Nog niet bekend

SV

2019

2020

2021

2022

Awf
Awf oud tot 2019 3.60%
Awf hoog 0 7.94% 7.70% / 5,34% Nog niet bekend
Awf laag 0 2.94% 2.70% / 0.34% Nog niet bekend
Whk – ZW
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 52) 4.85% 5.73% 5.32% 5.94%
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 45) 0.50% 0.53% 0.54% 0.47%
min. Premie Whk-ZW 0.10% 0.13% 0.14% 0.17%
max premie Whk-ZW (sector 52) 8.48% 10.02% 9.31% 10.39%
max premie Whk-ZW (overige sectoren) 1.72% 2.08% 2.32% 2.72%
Whk – WGA
sectorale premie Whk WGA deel (sector 52) 1.15% 1.58% 1.62% 2.08%
sectorale premie Whk WGA deel (sector 45) 0.56% 0.35% 0.37% 0.64%
min premie WGA 0.18% 0.19% 0.19% 0.21%
max premie WGA 3.00% 3.04% 3.12% 3.36%
Overig
Kinderopvang 0.50% 0.50% 0.50% Nog niet bekend
ZVW 6.95% 6.70% 7.00% Nog niet bekend
Max. bijdrage-inkomen  € 55.927  € 57.232  € 58.311 Nog niet bekend
Basispremie Aof 6.46% 6.77% 7.03% Nog niet bekend

Maximum premieloon

       
Maximum premie- en bijdrageloon  €     55.927  €     57.232  €           58.311 Nog niet bekend
maximum premie- en bijdrageloon per dag  €     220.12  €           224.27 Nog niet bekend
maximum dagloon (voor berekening max. uitkering)  €     219.28  €           223.40 Nog niet bekend
Grote / kleine werkgever        
kleine werkgever <  €   337.000  €        346.000 Nog niet bekend
grote werkgever > €    3.370.000  €        3.460.000 Nog niet bekend
Starterspremie      
status werkgever per t of t-1 – >ZW 5.32% Nog niet bekend
status werkgever per t of t-1 – >WGA 1.62% Nog niet bekend
status werkgever per t-2
  – klein (obv loonsom t-2) sectoraal Nog niet bekend

WML

     
21 jaar en ouder per 1-1-2019 per 1-1-2020 per 1-1-2021 per 1-1-2022
per maand  €  1.615.80  €  1.653.60  €        1.684.80 Nog niet bekend
per week  €     372.90  €     381.60  €           388.80 Nog niet bekend
per dag  €       74.58  €       76.32  €             77.76 Nog niet bekend
per uur (obv 36 urige werkweek)  €       10.36  €       10.60  €             10.80 Nog niet bekend
per uur (obv 38 urige werkweek)  €         9.81  €       10.04  €             10.23 Nog niet bekend
per uur (obv 40 urige werkweek)  €         9.32  €         9.54  €               9.72 Nog niet bekend
Staffeling , WML bij: per 1-1-2019 per 1-1-2020 per 1-1-2021 per 1-1-2022
22 jaar en ouder 100% 100% 100% Nog niet bekend
21 jaar (en ouder) 85% 100% 100% Nog niet bekend
20 jaar 70% 80% 80% Nog niet bekend
19 jaar 55% 60% 60% Nog niet bekend
18 jaar 47.50% 50% 50% Nog niet bekend