ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kostprijselementen

Het overzicht kostprijselementen biedt u houvast bij het bepalen van uw kostprijs. Hierin zijn de elementen opgenomen die u in ieder geval moet verwerken.

Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd op de Rijkspublicaties waarin de nieuwe premies voor de sociale zekerheid worden vastgesteld, informatie vanuit de Belastingdienst, de CAO voor Uitzendkrachten en de reglementen van StiPP en SFU. U vindt op deze pagina de cijfers van de laatste paar jaren naast elkaar.

Update september 2023

De gedifferentieerde premies Whk 2024 zijn bekendgemaakt. Voor uitzendbedrijven (sector 52) valt met name de daling van de ZW-component op: van 4,73% naar 4,13%. De WGA-component is licht gestegen van 2,40% naar 2,42%. Deze trend is in vrijwel alle sectoren te zien.

Voor sector 45 (zakelijke dienstverlening III, waaronder payroll) daalt de ZW-component naar 0,31%, en de WGA-component naar 0,56%.

Update kostprijselementen voor 2024 (december 2023)

 

Dagen

 

2020

2021

2022

2023

 2024

Bruto werkbare dagen 262 261 260 260 262
Vakantiedagen 25 25 25 25 25
Feestdagen, niet op za/zo 7 5 5 6 6
Netto werkbare dagen (cf defintie cao) 230 231 230 229 231

CAO-lasten

 

 
Wachtdagcompensatie 2020 2021 2022 2023 2024
 – administratief 0,71% 0,71% 0,71% 0,71% 0%*
 – technisch/industrieel 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 0%*
*Afgeschaft per 1-7-2023
Vakantiedagen  2020  2021  2022  2023 2024
 – individuele reservering MUB* 10,87% 10,82% 10,87% 10,92% 10,82%
Feestdagen  2020  2021  2022  2023 2024
 – individuele reservering MUB* 3,04% 2,16% 2,17% 2,62% 2,60%
Kort verzuim en buitengew. Verlof  2020  2021  2022  2023 2024
 – individuele reservering MUB* 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
* juist gebruik individuele reserveringen

Dit zijn de percentages voor individuele reserveringen voor vakantiedagen, feestdagen en kort verzuim. Dit betreft percentages voor contracten met uitzendbeding (MUB). Voor deze contracten is er sprake van een individueel recht en is de berekeningswijze in de cao vastgelegd. Als er géén sprake is van een uitzendbeding, is er geen individuele reservering, maar is er een recht op loondoorbetaling tijdens deze dagen. De uitzendonderneming moet voor deze lasten een eigen inschatting maken. De percentages uit deze tabel zijn daarvoor niet geschikt.

Vakantiebijslag  2020  2021  2022  2023 2024
 – vakantiebijslag 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
Pensioen – Basisregeling  2020  2021  2022  2023 2024
Werkgeversdeel 2,60% 2,60% 2,60% 8,00%* 8,00%
werknemersdeel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
*Vanaf 2023 wordt ook in de Basisregeling de premie berekend op basis van de pensioengrondslag, en dus niet meer op basis van het pensioengevend salaris.
Pensioen Plusregeling  2020  2021  2022  2023 2024
Werkgeversdeel 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Werknemersdeel 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Franchise  €    6,83 €    7,01 € 7,13 € 7,86 € 8,45*
Maximum pensioengevend uurloon  €    30,57   €    31,15 € 31,89  € 35,77 € 38,26*
*voorlopige cijfers; in januari 2024
worden de cijfers definitief gemaakt.
AZW  2020  2021  2022  2023 2024
Verzekering / risico admin (starterspremie) 2,00% 2,00% 2,20% 2,20%
Verzekering / risico techn (starterspremie) 3,40% 3,60% 3,96% 3,96%
inhouding admin 0,58% 0,58% 0,58% 0,58%* 0.30%
inhouding technisch 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%** 0,70%
*gewijzigd per 1 juli 2023 naar 0,30%
**gewijzigd per 1 juli 2023 naar 0,70%
Duurzame inzetbaarheid  2020  2021  2022  2023 2024
scholingsbijdragen / DI 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02%
SFU  2020  2021  2022  2023 2024
SFU-bijdrage max 0,2% 0,075% 0,075% 0,075% 0,15%
PAWW  2020  2021  2022  2023 2024
PAWW-compensatie over brutoloon 0,15% 0,08%
Awf  2020  2021  2022  2023 2024
Awf oud tot 2019 n.v.t. n.v.t.
Awf hoog 7,94% 7,70% / 5,34% 7,7% 7,64% 7,64%
Awf laag 2,94% 2,70% / 0,34% 2,7% 2,64% 2,64%
Whk – ZW  2020  2021  2022  2023 2024
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 52) 5,73% 5,32% 5,94% 4,73% 4,13%
sectorale premie Whk ZW-deel (sector 45) 0,53% 0,54% 0,47% 0,38% 0,31%
min. Premie Whk-ZW 0,13% 0,14% 0,17% 0,16% 0,11%
max premie Whk-ZW (sector 52) 10,02% 9,31% 10,39% 8,27% 7,22%
max premie Whk-ZW (overige sectoren) 2,08% 2,32% 2,72% 2,64% 1,80%
Whk – WGA  2020  2021  2022  2023 2024
sectorale premie Whk WGA deel (sector 52) 1,58% 1,62% 2,08% 2,40% 2,42%
sectorale premie Whk WGA deel (sector 45) 0,35% 0,37% 0,64% 0,66% 0,56%
min premie WGA 0,19% 0,19% 0,21% 0,21% 0,19%
max premie WGA 3,04% 3,12% 3,36% 3,48% 3,08%
Overig  2020  2021  2022  2023 2024
Kinderopvang 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
ZVW 6, 70% 7,00% 6,75% 6,68% 6,57%
Basispremie Aof (t.m. 2021) 6,77% 7,03%
Aof-laag 5,49% 5,82% 6,18%
Aof-hoog 7,05% 7,11% 7,54%

Maximum premieloon

Grote / kleine werkgever    2020  2021  2022  2023 2024
kleine werkgever <  €   337.000  €        346.000 € 882.500 € 905.000 € 942.500
grote werkgever > €    3.370.000  €        3.460.000 € 3.530.000 € 3.620.000 € 3.770.000

WML

     
21 jaar en ouder per 1-1-2020 per 1-1-2021 per 1-1-2022 per 1-1-2023  per 1-1-2024
per maand  €  1.653.60  €        1.684.80 € 1.725,00 € 1.934,40
per week  €     381.60  €           388.80 € 398.10 € 446.40
per dag  €       76.32  €             77.76 € 79.62 € 89.28
per uur (obv 36 urige werkweek)  €       10.60  €             10.80 € 11.06 € 12.40 € 13,27
per uur (obv 38 urige werkweek)  €       10.04  €             10.23  € 10.48  € 11.75 € 13,27
per uur (obv 40 urige werkweek)  €         9.54  €               9.72  € 9.96  € 11.16 € 13,27