ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzenden is meer dan een algoritme

‘Bestaat het uitzendbureau straks nog?’ Onder die onheilspellende titel bracht ING in 2018 een rapport uit over de impact van algoritmes en platforms op de uitzendbranche. Het rapport concludeert dat 20 tot 70% van de markt van uitzendbureaus, detacheerders en payrollers de komende tien jaar op het spel staat.

Het einde van de uitzendbranche is al vaker voorspeld, zoals twintig jaar geleden bij de opkomst van het internet. Inmiddels zijn uitzenders grotendeels uit het straatbeeld verdwenen, is een belangrijk deel van de dienstverlening naar online verschoven en werken er jaarlijks meer uitzendkrachten dan ooit.

Uitzenden is namelijk meer dan een slim algoritme en een digitaal prikbord. Werkgeverschap, risicomanagement, hr-advies, inzetbaarheid, van-werk-naar-werk, ontzorgen van opdrachtgevers, kennis van complexe wet- en regelgeving, het zijn kerntaken die verder reiken dan een algoritme.

Natuurlijk wordt het matchings- en planningsproces grotendeels gedigitaliseerd. Natuurlijk heeft dat veel impact op de branche. Maar uitzenders zitten niet stil en transformeren in rap tempo tot data- en technologiegedreven hr-dienstverleners. Kunnen uitzenders dan rustig gaan slapen? Nee zeker niet. Investeren in digitalisering, data-analyse, excellente uitvoering en meer waarde toevoegen voor kandidaat en opdrachtgever is het devies.

Is technologie alles bepalend voor de toekomst van de branche? Op dat punt benoemt het ING-rapport terecht de invloed van wet- en regelgeving. Veel online platforms gedijen bij de gratie van de huidige regelgeving met betrekking tot zelfstandigen. Er is geen sprake van een gelijk speelveld en ons arbeidsrecht weet geen raad met deze ‘nieuwe werkgevers’. In dat opzicht is de huidige Wet arbeidsmarkt in balans van minister Koolmees koren op de molen van online platforms.

De toekomst van de branche is niet een nul-één vraagstuk. Alles voor de platforms of alles voor de uitzenders? De veilige bandbreedte in de voorspelling van ING maakt dat ook duidelijk. Het is één markt, waarbij platforms en traditionele uitzenders bovendien naar elkaar toe bewegen. Hybride spelers die tech & touch weten te combineren zullen de winnaars zijn. De regels van het spel veranderen pas echt als Google, Amazon of Facebook op kooptocht gaan in onze branche.