ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Dé uitzendkracht bestaat niet.

In de discussie over uitzendwerk wordt voor het gemak gesproken over dé uitzendkracht. Maar evenmin als dé inwoner van Nederland bestaat dé uitzendkracht niet.

Mensen doen uitzendwerk om verschillende redenen: in hun zoektocht naar een vaste baan, als bijbaan, als oriëntatie op de arbeidsmarkt, om te werken aan hun loopbaan of omdat het past bij hun huidige leefsituatie: bijvoorbeeld om werk en zorg te combineren.

De motieven om uitzendwerk te doen verschillen dus. We ontdekten dat uitzendkrachten op verschillende manieren tegen uitzendwerk aankijken. Ten eerste hun behoefte: of ze op korte termijn op zoek zijn naar vastigheid of flexibiliteit. En of ze uitzendwerk zien als iets voor nu of juist als een investering in de toekomst. Hun houding dus. Ook bleek dat flexibiliteit en vastigheid uit verschillende zaken bestaan: het gaat over het aantal uren, het rooster, het type werk, de locatie, de werkgever, de beloning en het contract. In al deze zaken verschillen uitzendkrachten.

Dit leidt tot vijf profielen van uitzendkrachten. Deze laten zien over wie we het nu eigenlijk hebben.

Vrije vogel

Vrije vogel 1903

“Ik kan ongetwijfeld ook ergens vast aan de slag, maar ik vind flexibiliteit in deze fase van mijn leven wel prettig.”

 

De Vrije Vogel ziet uitzendwerk als werk voor nu en vindt op wekelijkse basis flexibiliteit prettig. Deze flexibiliteit komt tot uiting in de zeven elementen: uren, rooster, type werk, locatie, werkgever, financiën en contract. Het segment beslaat 13% van de uitzendkrachten in Nederland. Binnen dit segment zijn er significant meer studenten en scholieren. Daarnaast is dit segment, samen met de Nieuwsgierige Jobhopper, vaker dan de andere segmenten hoog opgeleid. Ook zijn de Vrije Vogels vaker geen kostwinner binnen het gezin en vaker jonger: 53% van dit segment bevindt zich in de leeftijdscategorie 18 t/m 24 jaar. Vergeet niet dat in dit segment ook ouders zitten. Zij willen flexibel zijn zodat ze hun (werk)schema kunnen aanpassen aan het schoolrooster van de kinderen.

Lees bijvoorbeeld het verhaal van Vrije Vogel Jacqueline, die wilde blijven reizen naast haar werk.

Vrije vogel - dit segment

Zo herken je mij:

 • Geniet van de flexibiliteit van uitzendwerk
 • Doet uitzendwerk voor een extraatje
 • Werkt voor het plezier of om gewoon iets te
  doen te hebben
 • Is vaker hoog opgeleid
 • Studeert vaker of gaat vaker naar school
Vrije vogel - beeld uitzendwerk en lengte dienstverband

Dit ben ik

Waarom doe ik uitzendwerk?

Het is voor de Vrije Vogel een keuze om uitzendwerk te doen, om zo snel wat bij te verdienen. Bijvoorbeeld naast het studeren, of voor leuke activiteiten om samen met de kinderen te kunnen doen. Het is een bezigheid: werken geeft structuur. Geeft het gevoel mee te doen in de maatschappij.

Vrije vogel - waarom uitzendwerk

Mijn situatie

Uitzendwerk wordt beschouwd als een vorm van vrijheid. Mocht het niet bevallen, dan kijkt de Vrije Vogel gemakkelijk verder. Ook als de inlener geen werk meer heeft. Dit segment voelt zich daar goed bij. Wat bij hem/haar meespeelt, is dat hij doorgaans niet de kostwinner is; slechts 25% is de hoofdkostwinner. Daarnaast is 53% van de Vrije Vogels jonger dan 25 jaar. 42% van de Vrije Vogels studeert of gaat naar school. In vergelijking met andere segmenten zijn Vrije Vogels minder vaak laag opgeleid.

Vrije vogel - situatie

Mijn beeld van uitzendwerk

De Vrije Vogel vindt het erg fijn om als uitzendkracht aan de slag te gaan. Dit segment heeft het gevoel dat er écht naar hun mening geluisterd wordt. Ze zijn gemotiveerd om elke keer het beste beentje voor te zetten.

De vrije vogel vindt..
Vrije vogel - toekomst
Vrije vogel - mijn behoeften

Waarin kan ik ondersteund worden?

De grootste behoefte is zelf de werktijden kunnen bepalen. De Vrije Vogel kan het werk dan goed combineren met een studie of bijvoorbeeld het ouderschap.

Vrije vogel - behoeften

Voor de Vrije Vogel staat flexibiliteit voorop. Zij verwachten echter wel dat het uitzendbureau snel en correct werkt zodat ze snel weer aan de slag kunnen in een nieuwe baan. Goed worden ingewerkt in de nieuwe positie hoort daar bij.

Standvastige zekerheidszoeker

type standvastige zekerheidszoeker

“Uitzendwerk geeft me een onzeker gevoel. Je hebt niet de vastigheid van een vaste aanstelling. Ook als je een huis wil kopen met een partner krijg je dit als uitzendkracht niet of veel moeilijker voor elkaar.”

 

De Standvastige Zekerheidszoeker ziet uitzendwerk als werk voor nu. Maar hij/zij is in alle zeven elementen (uren, rooster, type werk, locatie, werkgever, financiën en contract) op zoek naar regelmaat en daarmee meer zekerheid. Dit segment is met 57% van de uitzendkrachten in Nederland het grootst. Hoewel Standvastige Zekerheidszoekers redelijk tevreden zijn, heeft deze groep het hoogste aantal afraders. 57% zou uitzendwerk niet aanraden aan familie of vrienden.

standvastige zekerheidszoeker - aanraden

Standvastige Zekerheidszoekers zijn langer als uitzendkracht aan het werk en benoemen hun keuze voor uitzendwerk als noodzakelijk. Zij zijn eigenlijk op zoek naar vast werk en hebben daardoor het gevoel onvrijwillig uitzendwerk te doen.

standvastige zekerheidszoeker - dit segment

Zo herken je mij:

 • Is op zoek naar regelmaat en meer zekerheid, wil het liefst vast werk in loondienst doen
 • Doet uitzendwerk uit noodzaak, redt het financieel niet zonder
 • Heeft behoefte aan regelmaat in uren, financiën en werk(locatie)
 • Binnen dit segment is een groep ontevreden uitzendkrachten die onvrijwillig uitzendwerk doen

 

Standvastige zekerheidszoeker - beeld uitzendwerk

Dit ben ik

Waarom doe ik uitzendwerk?

De openstaande rekeningen zijn voor dit segment dé motivatie om te werken. Die moeten gewoon betaald worden. Werken hoort bij een stabiel leven en wordt gezien als iets wat noodzakelijk is. Een deel van de Standvastige Zekerheidszoekers mist in uitzendwerk stabiliteit en zoekt naar meer vastigheid in uren, rooster, financiën of werklocatie. De situatie nu wordt gezien als een opstap naar een vaste baan, ondanks dat soms het perspectief ontbreekt.

standvastige zekerheidszoeker - waarom uitzendwerk

Mijn situatie

De Standvastige Zekerheidszoeker heeft behoefte aan een vaste baan. Sommigen hebben die vroeger wel gehad. Wat meespeelt is dat veel Standvastige Zekerheidszoekers (voor een deel) kostwinner zijn: slechts 25% van dit segment is dat niet. De groep Standvastige Zekerheidszoekers bevat ook de kleinste groep uitzendkrachten jonger dan 25 jaar (30%).

standvastige zekerheidszoeker - situatie

Mijn beeld van uitzendwerk

Dit segment voelt de waardering voor hun werk wel, maar heeft ook het gevoel de rotklussen te krijgen. Ze hebben soms het gevoel dat ze slechts het hulpje zijn en de vaste werknemer het echte werk doet. De Standvastige Zekerheidszoeker zoekt naar ruimte voor ambities in het werk.

standvastige zekerheidszoeker vindt..
standvastige zekerheidszoeker - toekomst
standvastige zekerheidszoeker - behoeften

Waarin kan ik ondersteund worden?

De grootste behoefte is uitzicht op een vast contract bij de werkgever. De Standvastige Zekerheidszoeker wil namelijk graag een huis kopen en hecht waarde aan een stabiel leven.

standvastige zekerheidszoeker - behoeftes 2

De Standvastige Zekerheidszoeker wil graag begeleid worden in het opstellen van een plan om naar de vaste baan toe te werken. Regelmaat in uren, financiën, en werktijden kunnen helpen om de behoefte aan stabiliteit op korte termijn te vervullen.

Lichtvoetige doener

type lichtvoetige doener

“Het begon voor mij als een noodzaak toen ik op zoek naar werk was. Momenteel is het mijn keuze om uitzendwerk te blijven doen vanwege de flexibiliteit.”

 

Dit segment is zich bewust van de aard van uitzendwerk. Lichtvoetige Doeners kunnen goed relativeren. Zij zien uitzendwerk als (tijdelijke) oplossing om door te groeien of juist als passende oplossing voor hun huidige situatie. Het segment bestaat uit echte doeners die zeer flexibel zijn: 7% van alle Nederlandse uitzendkrachten valt binnen dit segment. De groep varieert het meest in de behoefte aan flexibiliteit (die tot uiting komt in de zeven elementen uren, rooster, type werk, locatie, werkgever, financiën en contract); voor de ene uitzendkracht is totale flexibiliteit juist prettig, de andere heeft iets meer vastigheid nodig. Deze groep kenmerkt zich ook door zelfstandig ondernemen te combineren met uitzendwerk.

lichtvoetige doener - dit segment

Zo herken je mij:

 • Echte doener die zeer flexibel is
 • Doet uitzendwerk om door te groeien of omdat het past bij de huidige situatie
 • Is zich bewust van de aard van uitzendwerk
 • Varieert in behoefte aan flexibiliteit: voor de een is totale flexibiliteit juist prettig, de ander heeft iets meer vastigheid nodig.
 • Trots op het vervullen van de functie als uitzendkracht: ‘mede dankzij mij kunnen bedrijven flexibel functioneren’
lichtvoetige doener - beeld uitzendwerk

Dit ben ik

Waarom doe ik uitzendwerk?

De Lichtvoetige Doener werkt hoofdzakelijk voor het inkomen voor nu. Maar ze zien uitzendwerk ook deels als investering in de toekomst. Over het algemeen staat dit segment flexibel op de werkvloer. Voor nu is wat eentonig werk doen akkoord en is het prettig dat er iedere week salaris wordt gestort. Sommigen zijn begonnen als uitzendkracht uit noodzaak, door leeftijd of omdat er geen werk meer was in hun eigen of oude sector. Zij blijven vanwege de flexibiliteit

standvastige zekerheidszoeker - waarom uitzendwerk

Mijn situatie

De Lichtvoetige Doener is zich bewust van de aard van uitzendwerk. Ze doen uitzendwerk om door te groeien of omdat het nu past bij hun huidige situatie. Ze zijn echte doeners die zeer flexibel zijn. Dat geeft een groot gevoel van plezier. Het grootste deel van dit segment (34%) is getrouwd of samenwonend zonder kinderen en geen kostwinner (44%). Opvallend is dat een relatief grote groep ouder is dan 45 jaar (29%).

lichtvoetige doener - situatie

Mijn beeld van uitzendwerk

Uitzendwerk helpt de Lichtvoetige Doener nu goed, maar wellicht dat ze later iets anders zoeken. Doordat ze flexibel zijn, zijn ze minder ontevreden over de inhoud van het
werk.

De lichtvoetige doener vindt..
lichtvoetige doener - toekomst
lichtvoetige doener - behoeften

Waarin kan ik ondersteund worden?

De grootste behoefte is zelf kunnen bepalen hoeveel uur per week gewerkt wordt. Zo kan een deel van de Lichtvoetige Doeners uitzendwerk goed combineren met de wisselende werkdruk van bijvoorbeeld de eigen onderneming.

lichtvoetige doener - ondersteuning

Op tijd en correct uitbetaald worden is het meest belangrijk voor dit segment: beduidend meer dan bij de Nieuwsgierige Jobhopper en de Perspectiefzoekende Doorstapper. Zo weten ze op korte termijn hoe hun financiën ervoor staan.

Nieuwsgierige jobhopper

type nieuwsgierige jobhopper

“Ik wilde iets nieuws proberen. Het was vooral de functie waar het om ging, maar het was fijn dat ik gelijk aan de slag kon voor het juiste aantal uren.”

 

Dit segment gebruikt uitzendwerk als een middel om te ontdekken waar ze in hun werkzame leven terecht willen komen. Ze zien uitzendwerk als investering in de toekomst en gebruiken flexibiliteit als middel om verschillende banen bij verschillende opdrachtgevers uit te proberen. Een deel van deze groep combineert uitzendwerk met andere type(n) werk. Het segment beslaat 9% van alle uitzendkrachten in Nederland. Dit segment is, samen met de Vrije Vogel, vaker hoog opgeleid. 45% van dit segment bevindt zicht in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar. Maar Nieuwsgierige Jobhoppers zijn niet alleen alleenwonenden: er zitten ook partners bij met of zonder kinderen en éénouder gezinnen met thuiswonende kinderen.

 

nieuwsgierige jobhopper- dit segment

Zo herken je mij:

 • Wisselt regelmatig van baan om zich te oriënteren op de arbeidsmarkt
 • Ziet uitzendwerk als een investering in de toekomst en gebruikt flexibiliteit om meerdere banen uit te proberen
 • Werkt soms vast en als uitzendkracht, of als zzp’er en als uitzendkracht
 • Houdt van afwisseling en is nieuwsgierig
nieuwsgierige jobhopper - beeld uitzendwerk

Dit ben ik

Waarom doe ik uitzendwerk?

De Nieuwsgierige Jobhopper wil graag leren. Ze leren zichzelf kennen, hun eigen manier van werken, goed communiceren en staan open voor nieuwe indrukken. Dit segment heeft bewust gekozen voor uitzendwerk. Om te oriënteren op de arbeidsmarkt, of om los te komen van de sleur die werken in loondienst met zich mee kan brengen. Ze zijn benieuwd naar verschillende functies, en houden in het achterhoofd wat hun volgende carrièrestap zal zijn. Bij een uitzendbureau voelen ze zich vrij om met die stappen te experimenteren.

nieuwsgierige jobhopper - waarom uitzendwerk

Mijn situatie

Dit segment kent een gevarieerde samenstelling van het gezin en qua kostwinner, want 39% is kostwinner, 33% is dat voor een deel en 28% is geen kostwinner. Naast uitzendwerk gaat een groot deel (30%) nog naar school of is bezig met een studie. Het grootste deel (45%) bevindt zich dan ook in de leeftijdscategorie van 18 t/m 24 jaar, maar dit is niet altijd het geval. Zo bevindt 19% zich in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar. 28% is ouder dan 45 jaar.

nieuwsgierige jobhopper - situatie

Mijn beeld van uitzendwerk

De Nieuwsgierige Jobhopper voelt zich goed bij het werk en voelt zich gewaardeerd als uitzendkracht. Dit segment ervaart de meeste ruimte voor ambities in het werk, ondanks dat ze weten dat ze maar tijdelijk hetzelfde werk doen.

de nieuwsgierige jobhopper vindt..
nieuwsgierige jobhopper - toekomst
nieuwsgierige jobhopper - behoeften

Waarin kan ik ondersteund worden?

De grootste behoefte is zelf kunnen bepalen hoeveel uur per week hij of zij wil werken. Zo voorkomt dit segment het gevoel van ‘de sleur’.

nieuwsgierige jobhopper - ondersteuning

Dit segment wordt geholpen door werk dat goed past bij hun kwaliteiten. Ze doen dit immers om aan hun carrière te werken. Een uitzendbureau kan dit segment goed ondersteunen door uitzendwerk aan te bieden dat hen ervaring geeft in de competenties waarin ze zich willen ontwikkelen.

Perspectiefzoekende doorstapper

type perspectiefzoekende doorstapper

“Soms is het nodig om even een stapje verder te kijken dan alleen maar geld verdienen. Stap voor stap lukt het me wel.”

 

Deze werker weet eigenlijk precies wat voor een baan hij of zij wil en gebruikt uitzendwerk om daar te komen. Door uitzendwerk krijgen Doorstappers de juiste ervaring om de vaste baan te krijgen. Het segment beslaat 14% van de uitzendkrachten in Nederland. Uitzendkrachten in dit segment willen regelmaat en vastigheid om zeker te zijn dat hun huidige uitzendbaan daadwerkelijk bijdraagt aan het komen tot die droombaan. Binnen dit segment bevinden zich verschillende leeftijdscategorieën. Het grootste deel bestaat uit 18 t/m 34-jarigen (63%). Maar er is ook een
relatief grote groep 45 t/m 54-jarigen (21%)

perspectiefzoekende doorstapper - dit segment

Zo herken je mij:

 • Hoog gemotiveerd met een passie voor werk
 • Gebruikt uitzendwerk om tot die droombaan te komen, wil regelmaat en vastigheid
 • Doet uitzendwerk om de juiste ervaring te krijgen voor een vaste baan en te bouwen aan een mooi cv, wil doorgroeien in de functie om carrière te maken
 • Wil voor een langere periode een dienstverband aangaan
 • Heeft hoge verwachtingen van het uitzendbureau
perspectiefzoekende doorstapper - beeld

Dit ben ik

Waarom doe ik uitzendwerk?

Dit segment neemt werk heel serieus. Uitzendwerk wordt gezien als waardevolle opstap naar een vaste baan. De Doorstapper zit liever voor langere tijd bij een inlener, om zo zichzelf functie-inhoudelijk te ontwikkelen en wellicht te kunnen blijven. Doorstappers doen uitzendwerk om aan de juiste
ervaring te komen voor een vaste baan en te bouwen aan een mooi cv, of om door te groeien in de functie.

 

perspectiefzoekende doorstapper - waarom uitzendwerk

Mijn situatie

De Perspectiefzoekende Doorstapper komt vaak uit een andere functie en wil zich blijven ontwikkelen. In deze groep zitten veelal jongeren die tussen de 25 en
34 jaar oud zijn. Maar ook ouders met thuiswonende kinderen kunnen zich in deze groep zitten. 21% van de Perspectiefzoekende Doorstappers zit in de leeftijdscategorie van 45 - 54 jaar

perspectiefzoekende doorstapper - situatie

Mijn beeld van uitzendwerk

De Perspectiefzoekende Doorstapper voelt zich als een volwaardige medewerker. Er is ruimte voor ambities, en dit segment ontwikkelt zijn aanpassingsvermogen. Er heerst
het gevoel dat er objectief gekeken wordt naar hoe hij of zij zich verder kan ontwikkelen.

de perspectiefzoekende doorstapper vindt..
perspectiefzoekende doorstapper - toekomst
perspectiefzoekende doorstapper - behoeften

Waarin kan ik ondersteund worden?

De grootste behoefte is uitzicht op een vast contract bij de werkgever, omdat de Perspectiefzoekende Doorstapper klaar is om te groeien naar de volgende functie bij de huidige of nieuwe inlener.

perspectiefzoekende doorstapper - ondersteuning

Dit segment kan geholpen worden door ruimte voor ontwikkeling van het uitzendbureau. De Doorstapper vindt dat het uitzendbureau oog moet hebben voor zijn of haar ontwikkeling. Dat het opleidingsmogelijkheden moet bieden en mee moet denken over de toekomst.