Nieuws


Vorige week werd reeds bekend dat FNV niet akkoord ging met de cao, vandaag, 17 juli 2015, werd bekend dat ook de leden van CNV het...
Op 12 juli jl. heeft minister Asscher de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van het verbeterpakket voor de zelfregulering...
De vakbonden FNV Flex, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV en de werkgeversorganisaties ABU en NBBU hebben een akkoord bereikt over een...

De datum 1 juli 2015 is dan eindelijk gepasseerd, de Wet werk en zekerheid is nu volledig in werking getreden. Nu gaan we die nieuwe balans tussen...

Thema's


Pensioenonderzoek

Het pensioenonderzoek (gepubliceerd in februari 2015) is geresulteerd in een kaartenboek, dat een aanzet is om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Flexmigranten

Arbeidsmigranten zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. De ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt dwingt ons over de landsgrenzen heen te kijken om mensen te vinden die productiviteit en groei in Nederland waarborgen.

Flexibele arbeidsvormen

TNO-onderzoek laat zien dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal doorzetten. Die flexibilisering is een wens van bedrijven én van werknemers. En dus is niet de vraag of we flexibiliteit moeten organiseren, maar vooral hoe we dat gaan doen.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


ABU-directeur Jurriën Koops licht de ontwikkelingen op de flexbranche in 2014 toe en kijkt vooruit naar 2015. Meer weten?

Bekijk dan het digitale jaarverslag >>

Wantoestanden bij uitzendwerk?

Bel 0800 - 5151. Meldpunt Malafide Uitzendbureaus

Uitzendwerk juni 2015

  • De rol van zzp-intermediairs
  • Terugdringen van regeldruk
  • Wet werk en zekerheid
  • Hindernissen voor flexkrachten bij aankoop huis
  • Diepte-interview met arbeidssocioloog Fabian Dekker over de noodzaak tot vernieuwing van de arbeidsmarkt

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers