Nieuws


De uitreiking vindt plaats op woensdag 24 juni. Om kans te maken op één van de titels en genomineerd te worden in uw categorie, dient...
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) per 15 april 2015 algemeen...
De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten...

Thema's


Pensioenonderzoek

Het pensioenonderzoek (gepubliceerd in februari 2015) is geresulteerd in een kaartenboek, dat een aanzet is om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Flexmigranten

Arbeidsmigranten zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. De ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt dwingt ons over de landsgrenzen heen te kijken om mensen te vinden die productiviteit en groei in Nederland waarborgen.

Flexibele arbeidsvormen

TNO-onderzoek laat zien dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal doorzetten. Die flexibilisering is een wens van bedrijven én van werknemers. En dus is niet de vraag of we flexibiliteit moeten organiseren, maar vooral hoe we dat gaan doen.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


ABU-directeur Jurriën Koops licht de ontwikkelingen op de flexbranche in 2014 toe en kijkt vooruit naar 2015. Meer weten? Bekijk dan het digitale jaarverslag >>

Jaarverslag

Flexbranche 2014-2015

Wantoestanden bij uitzendwerk?

Bel 0800 - 5151. Meldpunt Malafide Uitzendbureaus

Uitzendwerk nr. 1 verschenen

Lees alles over: Wet aanpak schijnconstructies (WAS), onderzoek De toekomst van pensioen, ReflexLAB, diepte-interview met AWVN-directeur over de behoefte en wendbaarheid van bedrijven en gastcolumn van Paul de Beer met zijn visie op de kloof tussen vast en flex.

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers