Nieuws


We blijven berichten ontvangen over de volgende praktijk, daarom informeren wij u nogmaals. Graag willen wij alle werkzoekenden en...
Vanaf 9 maart 2015 tot en met 5 mei 2015 streden uitzendbureaus om een van de titels Uitzendbureau van het Jaar 2015, MKB Uitzendbureau...
FNV heeft ons laten weten dat FNV en CNV vanaf 11 mei op locaties collectieve acties zullen organiseren in de Ambulancezorg. Ook na...

De Tweede Kamer houdt binnenkort een rondetafelgesprek over die vraag, gealarmeerd door het stroef lopende cao-overleg. Zo stroef, dat de FNV...

Thema's


Pensioenonderzoek

Het pensioenonderzoek (gepubliceerd in februari 2015) is geresulteerd in een kaartenboek, dat een aanzet is om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Flexmigranten

Arbeidsmigranten zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. De ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt dwingt ons over de landsgrenzen heen te kijken om mensen te vinden die productiviteit en groei in Nederland waarborgen.

Flexibele arbeidsvormen

TNO-onderzoek laat zien dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal doorzetten. Die flexibilisering is een wens van bedrijven én van werknemers. En dus is niet de vraag of we flexibiliteit moeten organiseren, maar vooral hoe we dat gaan doen.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


ABU-directeur Jurriën Koops licht de ontwikkelingen op de flexbranche in 2014 toe en kijkt vooruit naar 2015. Meer weten? Bekijk dan het digitale jaarverslag >>

Jaarverslag

Flexbranche 2014-2015

Wantoestanden bij uitzendwerk?

Bel 0800 - 5151. Meldpunt Malafide Uitzendbureaus

Uitzendwerk nr. 2 verschenen

Lees alles over: het Duitse re-integratiestelsel, de uitkomsten van ReflexLAB, diepte-interview met CPB-directeur Laura van Geest over de stand van de economie en de arbeidsmarkt en een gastcolumn van Reinier Castelein over de flexibilisering van de arbeidsmarkt.  

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers