Nieuws


Dinsdagavond 6 oktober 2015 zond Nieuwsuur een item uit over het Actieplan 50pluswerkt. In de uitzending wordt de aanpak van minister...
De wereld van werk en ondernemen verandert. Nu en in de toekomst. Daarover organiseert de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)...
De ABU verwelkomt per 1 oktober 2015 de volgende nieuwe leden:...

De verkiezingen werpen hun schaduw al vooruit. Begin 2017 mogen we weer naar de stembus. Dat geldt ook voor de meer dan één miljoen zelfstandigen....

Thema's


Van-werk-naar-werk

In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Flexmigranten

Arbeidsmigranten zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. De ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt dwingt ons over de landsgrenzen heen te kijken om mensen te vinden die productiviteit en groei in Nederland waarborgen.

Flexibele arbeidsvormen

TNO-onderzoek laat zien dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal doorzetten. Die flexibilisering is een wens van bedrijven én van werknemers. En dus is niet de vraag of we flexibiliteit moeten organiseren, maar vooral hoe we dat gaan doen.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


ABU-directeur Jurriën Koops licht de ontwikkelingen op de flexbranche in 2014 toe en kijkt vooruit naar 2015. Meer weten?

Bekijk dan het digitale jaarverslag >>

ABU-Congres

Bent u Fit for the Future?
>>

 

Wantoestanden bij uitzendwerk?

Bel 0800 - 5151. Meldpunt Malafide Uitzendbureaus

Uitzendwerk september 2015

  • Impact van de Wet aanpak schijnconstructies op de huisvesting van arbeidsmigranten
  • Diepte-interview met Maarten Camps over de noodzaak van innovatie
  • Meer banen door lastenverlichting
  • Doorgeslagen privacybescherming van werkzoekenden

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers