Nieuws


De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 12%. DeIn periode 11 (week 41 – 44) is het aantal uitzenduren met 11% toegenomen en de omzet is met 12% gestegen ten opzichte van dezelfde...
Publiek-private samenwerking (PPS) is succesvol om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. ABU, NBBU en OVAL roepen...
De intercedent van 2015 is bekend. Priscillia Lavin Luengo van Technicum mag zich een jaar de beste Intercedent van Nederland noemen....

Publiek-private samenwerking op de arbeidsmarkt, het lijkt zo logisch, maar in de praktijk blijkt het weerbarstig. Publieke en private partijen...

Thema's


Van-werk-naar-werk

In de inspiratiegids 'Veilig oversteken' worden tien praktijkvoorbeelden van verschillende kanten belicht. Zodat anderen kunnen leren van de aanpak en ervaringen van de betrokken werkgevers, werknemers, vakbonden en intermediairs. Ook geven vier experts hun visie en adviezen voor de toekomst.

Payrolling

Payrolling is een gespecialiseerde vorm van (P&O- of hr-)dienstverlening. Werknemers worden ter beschikking gesteld aan opdrachtgevers, die zelf verantwoordelijk zijn voor de werving, selectie en een deel van de begeleiding van de werknemers.

Publiek private samenwerking

De uitzendbranche is de belangrijkste private bemiddelaar op de arbeidsmarkt, niet alleen voor transities van werk naar werk, maar ook vanuit werkloosheid. De uitzendbranche ziet het als zijn taak een stapje extra te doen voor uitkeringsgerechtigden.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


Samen met FNV Jong en CNV Jongeren organiseert de ABU het ReflexLAB, een platform waarbij vijftig jongeren worden uitgedaagd na te denken over de toekomst van de arbeidsmarkt. 

Visie Reflexlab op de arbeidsmarkt van de toekomst >>

ABU-Congres

Terugblik >>

 

 

Flexbarometer brengt flexwerk in beeld

De Flexbarometer geeft een overzichtelijk beeld van het aantal werkenden in Nederland, verdeeld over de verschillende typen contracten, vast en flex, in tien sectoren. De cijfers worden per kwartaal bijgewerkt. >>

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers