Nieuws


Contracting

23-03-2015
Contracting is een legitieme vorm van dienstverlening op de arbeidsmarkt. Het ontstaat als gevolg van een nieuwe inrichting van bedrijven...
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wijzigingen op de CAO voor Uitzendkrachten 2012 – 2017 algemeen verbindend...
De Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) biedt in samenwerking met de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) een...

Column: Robots

23-03-2015

De robots zijn in opmars. Althans in ieder geval in de media. Meestal met een dreigende toon met meer werkloosheid en ongelijkheid als de derivaten...

Thema's


Pensioenonderzoek

Het pensioenonderzoek (gepubliceerd in februari 2015) is geresulteerd in een kaartenboek, dat een aanzet is om de discussie over fundamenten onder de pensioenregelingen eerlijk en goed te voeren met alle betrokkenen.

Flexmigranten

Arbeidsmigranten zijn van cruciaal belang voor de Nederlandse economie. De ontgroening en de vergrijzing van de Nederlandse arbeidsmarkt dwingt ons over de landsgrenzen heen te kijken om mensen te vinden die productiviteit en groei in Nederland waarborgen.

Flexibele arbeidsvormen

TNO-onderzoek laat zien dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt zal doorzetten. Die flexibilisering is een wens van bedrijven én van werknemers. En dus is niet de vraag of we flexibiliteit moeten organiseren, maar vooral hoe we dat gaan doen.

ZZP

Een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) is een ondernemer die geen personeel in dienst heeft, werkt voor eigen rekening en risico en gericht is op het maken van winst. De zzp’er moet meerdere opdrachtgevers hebben en zelfstandig zijn werk doen.

Uitgelicht


De toekomst van flexibiliteit in 90 seconden!

Nieuw: Flexpocket 2015

In deze herziene uitgave zijn de feiten en cijfers op een rij gezet voor alle flexvormen: nuluren- en oproepcontracten, payrollen, zzp, contracting, uitzendwerk en tijdelijke contracten.

Wantoestanden bij uitzendwerk?

Bel 0800 - 5151. Meldpunt Malafide Uitzendbureaus

Uitzendwerk nr. 1 verschenen

Lees alles over: Wet aanpak schijnconstructies (WAS), onderzoek De toekomst van pensioen, ReflexLAB, diepte-interview met AWVN-directeur over de behoefte en wendbaarheid van bedrijven en gastcolumn van Paul de Beer met zijn visie op de kloof tussen vast en flex.

 

Speciaal voor


Uitzendbureaus
Uitzendkrachten
Opdrachtgevers
Pers