ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Publiek-privaat werkt

Het personeelstekort is in bijna alle sectoren groot. Toch zijn er nog altijd veel mensen die niet aan het werk komen, terwijl ze dat wel willen. Met de juiste ondersteuning kunnen zij de stap naar werk wél maken. Publiek-private samenwerking is hierbij cruciaal. Want door krachten tussen de uitzendbranche en UWV, gemeenten, WSP en RMT’s te bundelen, lukt het om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden.

Op deze pagina

Lees meer over de commissie PPS

Kom in contact met Joop de Boer

Podcast Aan het werk

Best practices

Meer PPS-samenwerkingen

Commissie PPS

Om deze samenwerking te stimuleren en te intensiveren, heeft de ABU de commissie Publiek-private samenwerking (kortweg: commissie PPS) opgericht. ABU-leden hebben kennis van de markt, zijn maatschappelijk betrokken en zijn voor veel werkzoekenden de weg naar werk. In de commissie PPS komen leden samen die extra aandacht besteden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Door samenwerking met publieke partijen, regionaal maatwerk en het bundelen van expertises zetten zij zich dagelijks in, zodat deze groep de stap naar werk wél kan zetten.

Hoe ABU-leden publieke partijen kunnen helpen

Leden van de commissie PPS kunnen publieke partijen helpen met hun lokale, regionale én landelijke vraagstukken, zodat meer kansen voor werkzoekenden worden gecreëerd. Een greep uit de diensten:

 • Kandidaat-profielen in beeld brengen.
 • Voorselectie van kandidaten voor werkgevers.
 • De beste match bieden tussen kandidaat en werkgever. Uitzenders hebben een groot werkgeversnetwerk en denken in kansen.
 • Vakgerichte opleidingen bieden, ook in samenwerking met bijvoorbeeld opdrachtgevers
 • Werkgevers enthousiasmeren en ontzorgen bij het bieden van kansen voor mensen die extra aandacht en hulp nodig hebben om een baan te vinden.
 • Met maatwerk kandidaten (en werkgevers) begeleiden en coachen.
 • Banenmarkten opzetten in samenwerking met publieke organisaties.

Contact

De commissie PPS wordt geleid door Joop de Boer, adviseur Publiek-private samenwerking. Hij heeft zowel werkervaring aan publieke zijde als aan de kant van de uitzendbranche en weet de wensen van publieke partners te vertalen naar concrete hulpvragen aan ABU-leden. Hij zet zich ervoor in dat publiek-private samenwerking door het hele land tot bloei komt en via ABU-leden nog meer mensen hun weg naar de arbeidsmarkt weten te vinden.

 • Meer weten over wat de commissie PPS voor u kan doen? Neem dan contact op met Joop via 06-82531175 of via deboer@abu.nl.
 • ABU-leden kunnen hier meer informatie vinden over de commissie PPS.

Podcast Aan het werk

Luister ook naar onze podcast Aan het werk waarin Joop de Boer u meeneemt in de wereld van publiek-private samenwerking. Elke maand gaat hij op bezoek bij een arbeidsmarktexpert en hoort u hoe uitzendorganisaties en publieke partners de handen ineenslaan om meer mensen naar werk te helpen en hoe wat we als branche beter kunnen doen.

Naar alle afleveringen van Aan het werk.

 

Aflevering 11: In gesprek met de mensen van Werkcentrum Rijnmond

 

Eind vorig jaar opende het Werkcentrum Rijnmond officieel haar deur. Hier wordt gewerkt volgens het ‘no-wrong-door’-principe, iedereen die (ander) werk zoekt kan terecht bij het Werkcentrum en wordt doorverwezen naar de juiste ondersteuner. In deze podcast vertellen Nicole Kievits, rayonmanager UWV Rijnmond, Stella Leijtens-Adams, manager WerkgeversServicepunt Rijnmond en Jan Pieter van de Klashorst, directeur KBA Alliances over de eerste ervaringen, de kracht van de samenwerking, de geleerde lessen en de aanbevelingen voor de toekomst.

Meer inspiratie: best practices

Inspirerende verhalen en best practices over PPS hebben we verzameld op één plek. Over werkzoekenden die zich na de bijstand laten omscholen, Oekraïense ontheemden die in Nederland aan de slag gaan en meer verhalen over succesvolle publiek-private samenwerkingen.

 

Lees hier meer.

Andere PPS-samenwerkingen

Alleen ga je sneller, samen kom je verder! Een gevleugelde uitspraak waar ook de ABU in gelooft. Daarom wordt op meerdere vlakken en thema’s samengewerkt met publieke partners. Bijvoorbeeld in gesprek met de RMT’s om te kijken waar ABU-leden aan kunnen sluiten als partner, door samen te werken binnen het kernteam PPS-Platform met UWV, Servicepunt Flex (SPF), Programmaraad en brancheorganisatie NBBU voor het faciliteren van PPS-Platvormen in de 35 arbeidsregio’s en door regionale activiteiten op te pakken.

 

Alliantie Samen werken voor werk

Deze alliantie is een samenwerkingsverband tussen de ABU, Cedris, OVAL en NRTO en heeft als doel publiek-private samenwerking te bevorderen en drempels op de weg naar werk te slechten.

Platform toekomst Arbeid

Dit platform is een samenwerking van partijen actief in werken, leren en verzekeren, waaronder de ABU. Met elkaar denken zij na over onder meer de inrichting van de nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur.

De laatste columns over PPS

Feiten en cijfers

 • 76% van de WW’ers met een uitzendbaan

  is drie jaar later nog steeds aan het werk. (CBS, 2021; bewerking SEO, 2023)

 • 26% van de mensen die na de WW weer aan het werk gaan

  doet dat via uitzendwerk. (CBS, 2020; bewerking SEO, 2022)

 • 24% van de werkende statushouders

  vindt werk via een uitzendbureau. (CBS, 2022)