ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Bijdrage ABU aan de internetconsultatie normenkader toelatingsstelsel

Zoals bekend wordt het Wetsvoorstel toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) nog behandeld door de Tweede Kamer. Ondertussen wordt de lagere regelgeving uitgewerkt en is de Ministeriële Regeling, waar het normenkader onderdeel van uitmaakt, vorige maand gepubliceerd voor internetconsultatie.

Het normenkader is de set van verplichtingen waar u na de invoering van de toelatingsplicht periodiek op wordt gecontroleerd door inspectie-instellingen. Het bestaat uit wettelijke en bovenwettelijke normeisen. Wij hebben u vorige maand geïnformeerd over de belangrijkste verschillen tussen het normenkader en de normeisen die u al kent vanuit uw SNA-certificering en ABU-lidmaatschap. Bekijk onze GAP-analyse.

De ABU heeft op vrijdag 12 april een bijdrage geleverd aan de internetconsultatie. Wij zijn en blijven achter de schermen betrokken bij de totstandkoming van het toelatingsstelsel en dus ook het normenkader, maar wij vinden het belangrijk om onze zorg- en aandachtspunten (die u met ons hebt gedeeld) ook langs deze weg te delen en verbeteringsvoorstellen te doen. Het gaat onder andere om het volgende:

  • Doelmatigheid, eenduidigheid en uitvoerbaarheid van normeisen
  • Rechtszekerheid van uitleners, inleners en arbeidskrachten
  • Controle op het loonverhoudingsvoorschrift
  • Proportionaliteit van het normenkader
  • Uitvoeringsvraagstukken met impact voor uitleners

Op donderdag 18 april is er weer een ABU Actueel, waarbij wij zoals gebruikelijk de laatste ontwikkelingen op het gebied van het toelatingsstelsel met u zullen delen. U kunt zich hier opgeven (voor leden).

Tugba Karabulut, karabulut@abu.nl

Gerelateerde artikelen