ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Inspiratiegids WerkINclusief zet aan tot gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Een gelijke kans op werk voor iedereen lijkt vanzelfsprekend. De realiteit is vaak anders. De uitzendbranche speelt een belangrijke rol bij het oplossen van dit probleem. Met de introductie van de inspiratiegids WerkINclusief, die vandaag is uitgekomen, wil de ABU zijn eigen leden en werkgevend Nederland inspireren tot meer diversiteit en inclusie in hun personeelsbestand. De brancheorganisatie roept bedrijven in Nederland op om een arbeidsmarkt te creëren waarin iedereen gelijke kansen krijgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Putters, voorzitter van de SER heeft vandaag het eerste exemplaar van de ABU-inspiratiegids WerkINclusief ontvangen. ABU-voorzitter Sieto de Leeuw, inhoudelijk expert van de ABU, Yoka Eeltink en een van de columnisten, Doretta Asare van de ABU, lichten toe waarom diversiteit en inclusie zo belangrijk zijn en hoe de ABU en zijn leden hier invulling aan geven.

De gids belicht de zeven stappen die nodig zijn voor het scheppen van een diverse en inclusieve werkomgeving. Van het opstellen van Diversiteit & Inclusie (D&I)-doelen tot het ondersteunen van divers talent. Elke fase is voorzien van praktijkvoorbeelden en deskundig advies.

De uitzendbranche biedt laagdrempelig toegang tot de arbeidsmarkt. Daarbij wordt het talent van 186 nationaliteiten, die werkzaam zijn in de branche, benut. “Met een open blik naar potentiële werknemers kijken, zonder vooroordelen, is een cruciale stap richting een inclusievere arbeidsmarkt,” zegt Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU.

ABU-leden staan voor gelijke kansen én creëren kansen voor wie het vinden van werk niet vanzelfsprekend is. Zo werkt de gedetineerde ‘Michael’ sinds kort als heftruckchauffeur. Na een dag werken gaat hij weer terug naar de gevangenis. De kans om via het uitzendbureau zijn leven weer op de rit te krijgen, pakte hij met twee handen aan. Dat geldt ook voor Henny Helmerhorst. Hij was jarenlang dakloos. Dankzij zijn werk bij een uitzendbureau heeft hij nu ook een eigen huisje en is hij uit de schulden. Voor het eerst in zijn leven voelt hij zich gewaardeerd.

Hard copy exemplaar bestellen? Vraag deze aan via communicatie@abu.nl.

Gerelateerde artikelen