ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een eerlijk speelveld voor uitzenders

De terbeschikkingstelling van flexibele arbeid (TBA) is een specifiek product dat om eigen voorwaarden vraagt. Flexibele arbeidskrachten zijn geen potloden. Maar bij inkopende partijen is hierover vaak niet voldoende kennis. Wij werken aan de bewustwording hiervan.

Wij streven naar:

  • Een duidelijke verdeling van aansprakelijkheid naar invloedssfeer. Dit is opgenomen in de Gids Proportionaliteit maar wordt beperkt nageleefd. In de voorwaarden waaronder het Rijk uitzendkrachten huurt (IFAR: Inhuur Flexibele Arbeid Rijk) is hierin een goede stap gemaakt. De ABU wil deze voorwaarden breed verspreiden onder aanbestedende diensten, zoals gemeenten of scholen.
  • Een eerlijk speelveld. Specifiek wil de ABU dat voorwaarden, referentie-eisen en aanbestedingscriteria niet onterecht voorkomen dat uitzendondernemingen kunnen meedingen naar aanbestedingen.
  • Het proces van aanbesteden eenvoudiger maken voor onze leden. We willen bij aanbestedende diensten meer kennis van de inhuur van flexibele arbeid. Belemmeringen in het gebruik van aanbestedingswebsites en Dynamisch Aankoop Systemen moeten verdwijnen.
  • Gunning op basis van kwaliteit in plaats van laagste prijs. Flexibele arbeidskrachten zijn geen potloden en uitzendondernemingen bieden op hun eigen wijze kwaliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om duurzame inzetbaarheid en innovatie.