ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

"Er moet meer aandacht komen voor arbeidsmigratie"

Robert van Rijn, wethouder te Aalsmeer

De sierteelt in Aalsmeer kan niet zonder arbeidsmigranten. Ze zijn zo belangrijk dat de gemeente nu beleid heeft aangepast om huisvesting voor deze groep goed te kunnen regelen.

“Ik vind dat er bij gemeenten, provincies én de landelijke overheid meer aandacht moet komen voor arbeidsmigranten.” Het is een duidelijk statement van Robert van Rijn, wethouder van de gemeente Aalsmeer. In zijn gemeente werken naar schatting een paar duizend Poolse arbeidsmigranten in de sierteelt. Ongeveer negenhonderd staan er ook ingeschreven. Daarmee zijn de Oost-Europeanen de tweede nationaliteit in Aalsmeer.

Van Rijn: “Als zij er niet waren, zou dat echt grote impact hebben. Ook de Greenport Aalsmeer kan niet zonder. Deze mensen zijn keihard nodig om de economie en de welvaart op peil te houden. Ze zorgen ervoor dat er werk wordt behouden voor iedereen, en dat bedrijven niet naar het buitenland vertrekken. Wie gaat het werk anders doen? We hebben het veel over digitaliseren, duurzaamheid en infrastructuur als het gaat over krapte op de arbeidsmarkt, maar er is nog te weinig aandacht voor arbeidsmigratie.”

Huisvestingsvraagstuk

Die aandacht kun je volgens de wethouder niet los zien van het huisvestingsvraagstuk. Net als op andere plaatsen staat de woningmarkt in Aalsmeer onder druk. Ook de vraag naar woningen voor de groep arbeidsmigranten is hoog. Een uitdaging dus, aldus de wethouder: “Ook starters staan soms lang op een wachtlijst voor een woning.”

Vorig jaar kwam Aalsmeer met een nieuwe koers op het gebied van huisvesting vertelt Van Rijn. “Daarin hebben wij heldere regels opgenomen voor de huisvestingsproblematiek. En hebben we aangegeven dat wij als gemeente sneller en effectiever wilden gaan handhaven. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken. De meeste arbeidsmigranten wonen bij ons momenteel namelijk in woonwijken.”

Een belangrijke nieuwe regel is dat er binnen een afstand van honderd meter van een woning met arbeidsmigranten geen tweede mag komen. Van Rijn: “Zo wordt de spreiding in woonwijken beter. Mensen moeten ook minimaal vier maanden op hetzelfde adres wonen, zodat de buurt niet steeds met wisselende mensen te maken krijgt. Voor de woningen is ook het SNF-keurmerk verplicht. Daarmee garanderen we dat de huisvesting deugdelijk is en wijken een inclusief karakter hebben.”

Nieuwe initiatieven

Vooruitlopend op de nieuwe ‘Woonagenda’ die vanaf 2020 in werking treedt, worden arbeidsmigranten als specifieke groep benoemd. Dat maakt de weg vrij voor nieuwe initiatieven, los van bestaande woonwijken. Van Rijn: “Zo hebben wij in samenwerking met uitzendorganisaties plannen ontwikkeld voor twee grootschalige woonvoorzieningen. Rond 2020 moeten er onder andere op Green Park Aalsmeer 450 woonunits verschijnen. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor 160 bedden in tijdelijke units, zolang de woningen op het Greenpark er nog niet zijn. Wij hopen dat de vergunning daarvoor in de loop van het jaar rond is. Die tijdelijke units zijn met name bedoeld voor arbeidsmigranten die kortere tijd in onze gemeente verblijven.”

Van Rijn denkt dat Aalsmeer met dit beleid op de goede weg is. “Maar ik denk wel dat we nog meer in regionaal verband moeten kijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Het is continu zoeken en in gesprek blijven met elkaar naar hoe het nog beter kan en wat we nog meer kunnen doen. Want arbeidsmigranten zijn essentieel voor onze lokale bedrijven en economie.”

Dit artikel verscheen in Uitzendwerk, nummer 3, jaargang 2019

Gerelateerde artikelen