ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Omzien naar arbeidsmigranten

Vorige week, vrijdag 17 december, ontving de ministerraad de Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021. Ruim een jaar na het verschijnen van het adviesrapport van het aanjaagteam van Roemer. Het bevat vijftig aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten te versterken. Kunnen we tevreden zijn met de voortgang die in 2021 is gemaakt?

In de uitvoering van de adviezen van het aanjaagteam hebben meerdere partijen een rol: verschillende departementen, gemeenten en provincies, zorgverkeraars, welzijnsorganisaties en sociale partners. Ook de ABU draagt actief bij.

Het aanjaagteam heeft sociale partners gevraagd om samen afspraken te maken om de positie van arbeidsmigranten te versterken. Die handschoen heeft de uitzendbranche voortvarend opgepakt. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over twee maanden inkomenszekerheid voor startende arbeidsmigranten. En, als de uitzendovereenkomst eindigt dan heeft de arbeidsmigrant de mogelijkheid om nog 4 weken in de huisvesting te blijven. Dit gaat in per 1 januari 2022.

De ABU en zijn leden doen meer. Al eind 2020 heeft de ABU de ABU Fair Employment Code en het bijbehorende Fair Recruitment Charter opgesteld. Deze codes regelen de zorgplicht van onze leden en zorgen voor meer zekerheid in werken en wonen. Zo moeten onze leden arbeidsmigranten informeren over verschillende huisvestingsopties in Nederland. Ook zijn ze verplicht arbeidsmigranten informatie aan te bieden in de taal van het land van herkomst over onder andere contract en woonmogelijkheden. Leden moeten zich aan deze code houden en krijgen controles hierop.

De ABU zet daarmee stappen die leiden naar een veiliger, zekerder,  en onafhankelijker verblijf van arbeidsmigranten in Nederland. Zijn we er dan? Nee. Ook komende jaren willen we voortgang boeken. In samenwerking met maatschappelijke partners.

De Nederlandse economie draait voor een stevig deel op de inzet van arbeidsmigranten. Dat neemt alleen maar toe als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt. Alle reden dus om om te zien naar arbeidsmigranten.

Gerelateerde artikelen