ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

“Samen de veiligheid van arbeidsmigranten borgen”

Arbeidsmigranten - tomatenplukker

Tom van der Vorst (Axell) en Tom Sijpestijn (Flexspecialisten)

Arbeidsmigranten zijn een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en dus moet er ook in coronatijd goed voor hen gezorgd worden. Wat doen de ABU-leden allemaal om de zaken voor arbeidsmigranten in goede banen te leiden? Tom van der Vorst, directeur Axell Employment, en Tom Sijpestijn, directeur Flexspecialisten, geven uitleg.

“Onze mensen zijn onze asset. Ze zijn de kracht van ons bedrijf,” zegt Sijpestijn aan het begin van het gesprek. “Het is niet niks om tweeduizend kilometer van huis aan het werk te gaan. Het vereist dus extra aandacht om ervoor te zorgen dat een arbeidsmigrant een goed gevoel aan zijn werk overhoudt. Aan ons de taak om te zorgen voor veilig wonen, veilig werk, veilig vervoer en veilige gezondheidszorg. Ik ben dan ook erg blij met het veiligheidsprotocol dat de ABU heeft opgesteld. Maar natuurlijk zijn wij zelf al vanaf de eerste dag dat de coronacrisis uitbrak hard aan de slag gegaan om het voor onze arbeidsmigranten zo veilig mogelijk te houden.”

 

“Onze mensen zijn onze asset. Ze zijn de kracht van ons bedrijf. Daar zorgen we goed voor.”

 

Flexspecialisten heeft 1.500 arbeidsmigranten onder zijn hoede, vooral in de voedsel- en logistieke sector. Sijpestijn: “Voor de huisvesting van ons personeel werken wij samen met een SNF-gecertificeerde partij. De woonruimtes moeten dus aan strikte eisen voldoen. Om coronabesmetting te voorkomen, is overal desinfecterende zeep en gel voorhanden. Er is bestickering, zoals die ook in openbare ruimtes wordt gebruikt, om de mensen te wijzen op alle coronaregels.” Bovendien worden alle uitzendkrachten continu op de hoogte gehouden via een app, vertelt hij. “Daarin is alle persoonlijke documentatie en informatie opgeslagen, maar verschijnen ook de laatste maatregelen en regels.”

Extra woonruimte

Ook Van der Vorst vindt het bieden van informatie essentieel. “Aan het begin van de coronacrisis was er veel paniek. Direct hebben wij toen een aantal maatregelen genomen. We hebben iedereen in de eigen taal geïnformeerd. Ons personeel kon zien dat er echt werk werd gemaakt van veiligheid en dat gaf direct rust. Wij hebben al maximaal twee personen op een kamer, en liever één. Maar nu hebben we ons daar extra voor ingezet. Leegstaande woningen hebben we geschikt gemaakt voor eventuele quarantaineplekken. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat iedereen een dak boven zijn hoofd zou houden. Werk of geen werk.”

 

“We hebben ervoor gezorgd dat iedereen een dak boven zijn hoofd zou houden. Werk of geen werk.”

 

Om een veilige werkomgeving te creëren, zijn de ABU-leden continu in gesprek met opdrachtgevers. Axell Employment heeft 1.100 arbeidsmigranten in het personeelsbestand, vooral in de productie, techniek en logistieke sector. Van der Vorst: “Tot nu toe verloopt het prima. De werkgevers nemen vaak al zelf de juiste maatregelen en wij treden slechts op als adviseur. Maar houdt een werkgever zich niet aan de regels, dan kunnen onze uitzendkrachten dat laagdrempelig bij ons melden.”

Heet hangijzer

Veilig vervoer is volgens Sijpestijn een heet hangijzer. “We hebben te maken met vijfentwintig veiligheidsregio’s, twaalf provincies en driehonderd gemeenten. Daarnaast ook het RIVM, de RDW en de vakbonden. Iedereen vindt iets van het vervoer van arbeidsmigranten, maar eenduidige regelgeving kwam tot nu toe niet tot stand. We zijn daarom erg blij met het veiligheidsprotocol van de ABU. Daarin staat bijvoorbeeld heel helder aangegeven hoeveel personen er in een busje of een personenauto mogen en of een mondkapje wel of niet verplicht is.” Zelf zet Flexspecialisten al enige tijd extra vervoer in. “Dat brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Uiteraard zorgen we ervoor dat die kosten niet bij de arbeidsmigrant worden neergelegd.”

Als goed werkgever zorg je goed voor je mensen, vindt Van der Vorst. “En dat geldt nog iets meer voor arbeidsmigranten. Ze zijn ontzettend belangrijk voor onze economie en onze omgang met hen bepaalt onze positie op de Europese arbeidsmarkt. Goede toegang tot zorg is een van de basisuitgangspunten en iedereen moet verzekerd zijn. We maken afspraken met huisartsen in de regio en verzorgen kosteloos vervoer ernaartoe.” In de cao staat dat uitzendorganisaties verplicht zijn om een verzekering aan te bieden. De arbeidsmigrant mag deze echter weigeren. Sijpestijn: “Wij doen er alles aan om de verzekering voor onze arbeidsmigranten zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo’n 99 procent van onze mensen maakt er gebruik van en we ontvangen nooit klachten. Ons doel is dan ook het zo laag mogelijk houden van de kosten voor onze mensen. In huisvesting, zorg en vervoer. Op die manier kunnen ze zoveel mogelijk profijt hebben van hun werk.”

Aanpak malafiditeit cruciaal

Toch zijn er ook verhalen in de media dat er niet goed wordt omgegaan met arbeidsmigranten. Van der Vorst: “De aanpak van malafiditeit is cruciaal. Slechts een klein deel van de uitzenders is aangesloten bij gecertificeerde brancheorganisaties. Wil iemand zich niet aansluiten, dan betekent dat direct een rode vlag en dan is die club zeker het onderzoeken waard. Daarnaast vind ik dat de SNF-certificatie de ondergrens moet worden voor huisvesting van arbeidsmigranten in heel Nederland, en dus niet enkel voor ABU-leden.”

Maar uitzendorganisaties alleen kunnen niet alle misstanden in de branche oplossen, benadrukt Sijpestijn. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goede huisvesting. “Het begint met beleid. We hebben het continu over huisvesting voor gehandicapten, ouderen en studenten. Daar horen ook arbeidsmigranten bij. De politiek moet inzien dat zij een belangrijk onderdeel van onze maatschappij zijn. We moeten met elkaar op de juiste manier zorg voor onze arbeidsmigranten dragen. Bedrijven die gecertificeerd zijn, zouden bij de hand genomen moeten worden. En op alle andere partijen moet gehandhaafd worden.” Het protocol is daarom een mooie voorzet, meent Van der Vorst. “Als we het protocol nu omzetten in concrete handhaving, dan kunnen we samen de veiligheid borgen van arbeidsmigranten die we voor onze economie keihard nodig hebben.”

ABU-Corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten in het kort

Arbeidsmigranten moeten in Nederland veilig kunnen wonen, werken, reizen en toegang tot zorg hebben. Ook tijdens de coronacrisis. Om dit te realiseren zijn duidelijke veiligheidsregels nodig. Vandaar dat de ABU het Corona veiligheidsprotocol arbeidsmigranten heeft opgesteld. Dit protocol biedt werkbare handvatten aan uitzendondernemingen, arbeidsmigranten, inleners, huisvesters en lokale overheden. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

Veilig werk

  • Werkgevers en arbeidsmigranten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een veilige werksituatie.
  • De werklocatie moet voor elke werkende voldoen aan de RIVM- en arborichtlijnen.

Veilig wonen

  • Wanneer twee tot negen arbeidsmigranten gedurende ten minste veertien dagen in een vaste samenstelling in een woonsituatie verblijven, is sprake van een gemeenschappelijk huishouden.
  • Arbeidsmigranten delen met maximaal één andere persoon een slaapkamer.

Veilig vervoer

  • Voor eenduidigheid in richtlijnen wordt aangesloten bij de sectorprotocollen veilig taxivervoer, veilig zorgvervoer en de Covid 19-richtlijnen voor het touringcarvervoer.
  • Reis alleen samen als apart vervoer niet geregeld kan worden.

Veilige zorg

  • De werkgever informeert de arbeidsmigrant over de verplichting van een ziektekostenverzekering en doet een aanbod. De arbeidsmigrant is niet verplicht dit aanbod te accepteren.

Gerelateerde artikelen