ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendbureaus zijn geen gemeentebalies

Uitzenders kunnen niet verantwoordelijk worden gemaakt voor de kwaliteit van het bevolkingsregister. Dat is een overheidstaak. “Uitzenders zijn geen gemeentebalies en het toelatingsstelsel is niet bedoeld om de problemen van gemeenten op te lossen”, dat zegt Jurriën Koops, directeur van de ABU, in reactie op de petitie die VNG vandaag aanbood aan de Tweede Kamer. De VNG uitte kritiek op het ontbreken van een verplichting in het nieuwe toelatingsstelsel (Wtta) die uitzenders verantwoordelijk maakt voor correcte registratie (en uitschrijving) van arbeidsmigranten in het BRP.

Jurriën Koops: “Laat er geen misverstand over bestaan: wij erkennen het belang van de juiste registratie van arbeidsmigranten in het bevolkingsregister. Onze leden doen veel om deze groep aan te moedigen zich in te schrijven. Zo is er voorlichting en krijgen mensen ondersteuning. Dit is vastgelegd in de Fair Employment Code. Registratie blijft uiteindelijk een eigen beslissing. We kunnen niemand dwingen om dit te doen en kunnen hier dus ook niet op worden aangesproken.”

Met de petitie lijken de gemeenten hun verantwoordelijkheid voor het actueel houden van het bevolkingsregister  af te schuiven op uitzenders, door een wettelijke verplichting op te laten leggen via het toelatingsstelsel. Het is onbegrijpelijk dat ze hieraan vasthouden, terwijl de minister heeft uitgelegd dat het opleggen van een dergelijke verplichting volstrekt ineffectief is. Los daarvan werkt inmiddels de kleine helft van alle arbeidsmigranten via een uitzendbureau. De Wtta is dus niet effectief voor een volledige registratie van alle arbeidsmigranten.”

Uitzenders moeten in het toelatingsstelsel aan veel nieuwe verplichtingen voldoen die de regeldruk zullen verhogen. ABU roept de Tweede Kamer om geen ineffectieve verplichtingen toe te voegen die ten koste gaan van de effectiviteit en uitvoerbaarheid van het stelsel.

Gerelateerde artikelen