ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

What’s in it for me?

Terug van vakantie zag ik in mijn inbox een link van een Nieuwsuur-uitzending van 15 juli jl. met een item over de komst van arbeidsmigranten in de regio Bommelerwaard. In deze rapportage vraagt een inwoner zich o.a. af wat het haar brengt? Zij stelt stellig dat ‘de eigen bevolking er niks mee opschiet’. Niet verwonderlijk dat zij en haar man negatief staan tegenover arbeidsmigranten in hun woonplaats. Hoewel zorgen van inwoners serieus genomen moeten worden, is het niet waar dat zij niet meeprofiteren van arbeidsmigratie. Wij allemaal, en dus ook deze inwoners, plukken de vruchten van arbeidsmigratie. En die boodschap mag best wat vaker gecommuniceerd worden.

Er is een economische noodzaak om met arbeidsmigranten te werken, omdat zij werk doen waar simpelweg geen Nederlanders voor te krijgen zijn. In o.a. de sectoren logistiek en landbouw zijn zij nodig om deze branches draaiende te houden. De meesten van ons denken er niet over na, maar dankzij deze arbeidsmigranten ontvangen we dat pakketje gister-besteld-morgen-in-huis van bol.com of Coolblue, ligt er een tomaatje uit Nederland op ons bord en zijn er paprika’s in de supermarkt.

Omdat dit werk anders zou blijven liggen, is er geen sprake van verdringing van Nederlanders op de arbeidsmarkt. Integendeel, doordat dit werk additioneel is, brengt het ons land extra geld op in de vorm van belastingen en afdrachten. In totaal dragen arbeidsmigranten dan ook voor maar liefst 11 miljard euro bij aan ons nationaal inkomen. Dit geld stroomt weer terug richting de burgers in de vorm van overheidsuitgaven.

De komst van arbeidsmigranten roept veel vragen op bij inwoners en dat is te begrijpen. Het zou goed zijn te benadrukken wat er voor de burger in zit, zodat de vraag ‘What’s in it for me?’ makkelijk beantwoord kan worden en de discussie kan gaan over waar het daadwerkelijk wringt: een tekort aan betaalbare huisvesting voor deze groep werkenden.