ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

AI waardevol voor uitdagingen arbeidsmarkt

Nieuwe whitepaper over kansen en grenzen bij recruitment

Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie is waardevol om uitdagingen zoals personeelstekorten, de mismatch op de arbeidsmarkt en (onbewuste) discriminatie bij personeelswerving aan te pakken. Toepassing van de technologie moet echter wel zorgvuldig gebeuren. De kaders en mogelijkheden in de uitzendbranche zijn samengebracht in een nieuwe whitepaper van de ABU.

Kunstmatige intelligentie krijgt steeds meer invloed in ons leven en werk. Experts kennen hieraan een grote potentiële waarde toe, zeker ook voor het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt. “Bijvoorbeeld door ondersteuning van het recruitmentproces om kandidaten, hun (verborgen) competenties of ontwikkelingskansen beter te herkennen en voor te dragen, bijvoorbeeld in een aanbevelingssysteem,” zegt Stefan Buijsman, universitair docent filosofie bij de TU Delft. Hij houdt zich veel bezig met de vraag hoe AI verantwoord te benutten is en komt als een van de experts uit verschillende disciplines aan het woord in de whitepaper.

Kansen en bedreigingen
Toegepast in apps of andere softwaresystemen kan AI werknemers helpen om bijvoorbeeld vacatures of ontwikkelmogelijkheden te vinden die beter passen bij hun kennis, ervaring en (verborgen) talenten. “Door het analyseren van sollicitatiegedrag kunnen zij ook adviezen krijgen of herkend worden als kandidaten voor wie een sollicitatietraining waardevol is,” schetst Buijsman als concreet voorbeeld. “Door AI ook te benutten voor het matchen op competenties kan het de diversiteit en inclusiviteit bevorderen, doordat het systeem kandidaten voordraagt waar je anders niet aan had gedacht.”

Ongewenste effecten voorkomen
Tegelijkertijd kan AI onbedoeld ook zorgen voor uitsluiting of discriminerende profiling van kandidaten of andere onwenselijke effecten. Daarom moet de technologie zorgvuldig worden toegepast. De whitepaper staat uitgebreid stil bij wat er wettelijk mag en bij de vraag hoe organisaties hiermee om moeten gaan. “Gebruik van AI ter ondersteuning van mensenwerk is altijd veiliger dan bij de vervanging van mensenwerk. Aandacht voor eerlijke algoritmes moet actief in het ontwikkelproces worden meegenomen en het is belangrijk dat processen altijd inzichtelijk, controleerbaar en systematisch blijven. Zodat mensen het kunnen controleren, uitleggen en toepassen waar dat nuttig en verantwoord is,” typeert Buijsman als hoofdlijnen voor een zorgvuldige benadering. “Er zitten een hoop haken en ogen aan dit onderwerp door technologische beperkingen en door wat wettelijk mag.”

Wetgeving
Een belangrijk ‘kader’ is de Europese wetgeving (AI-verordening) die in ontwikkeling is. Hierdoor zal volledig automatische besluitvorming over mensen door AI bijvoorbeeld niet mogen plaatsvinden. Nederland sorteerde eind 2021 ook al voor op nieuw beleid met de aankondiging van een algoritmetoezichthouder.

Daarnaast is de privacywetgeving (AVG) van kracht wanneer sprake is van persoonsgegevens en zijn er belangrijke aandachtspunten om discriminatie te voorkomen. Buijsman: “AI kan zeker zeer waardevol zijn voor de arbeidsmarkt en grote bijdragen leveren aan onze toekomstige manier van leven en werken. Maar we moeten er altijd zorgvuldig mee omgaan. Zodat we controle houden over de uitkomsten en ook kunnen uitleggen hoe ethische risico’s te ondervangen zijn.”

Naar de whitepaper

De whitepaper is ook te bestellen in de ABU-webshop.

Gerelateerde artikelen