ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Digitale handtekening

Uitzenders zijn steeds meer bezig met digitalisering van hun processen. Het digitaal ondertekenen van bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, contracten en urenbriefjes gebeurt steeds vaker. Met dit artikel informeren we u graag over digitaal ondertekenen.

Een digitale handtekening is een autorisatiehandeling waarbij beide partijen een handtekening rechtsgeldig digitaal kunnen plaatsen en verwerken.

  • Belangrijk is de mogelijkheid om de identiteit vast te kunnen stellen van degene die ondertekent.
  • Ook is het belangrijk om vast te stellen of het te ondertekenen document niet is gewijzigd.
  • Ten slotte moet er sprake zijn van onweerlegbaarheid: de verzender kan niet ontkennen dat hij/zij de ondertekening heeft verricht.

Goedkeuring Belastingdienst

Neem voor het implementeren van een digitale handtekening-oplossing contact op met de Belastingdienst. Zo krijgt u vooraf goedkeuring voor de gekozen oplossing en voor de handelingen waar u in de toekomst met een digitale handtekening wilt werken in plaats van een fysieke handtekening. Dat voorkomt mogelijke discussie achteraf.

Authenticatie, identificatie en integriteit

In technische termen gaat het over:

  • Authenticatie, waarbij de verzender ondertekent met een persoonlijke geheime sleutel, die door de ontvanger kan worden gecontroleerd met behulp van een publieke sleutel.
  • Identificatie, waarbij de verzender als natuurlijk rechtspersoon een door de potentiële dienstverlener verstrekte unieke code gebruikt (bijvoorbeeld DigiD) of als handelend namens een zakelijk rechtspersoon een geldig certificaat heeft, dat hem/haar machtigt de transactie te verrichten.
  • Integriteit, te bereiken door via een controlegetal het bericht en de ondertekening met elkaar te verbinden. Dit op zo’n manier dat via een controleberekening bij ontvangst kan worden vastgesteld dat er tussen verzenden en ontvangst geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Risico’s en oplossingen

Risico’s aan dergelijke technische oplossingen liggen op het vlak van het bemachtigen van de geheime sleutel, het verbreken van het vercijferingssysteem en ongeldige certificaten.

Het bedrijfsleven heeft diverse praktische oplossingen zoals bij internetbankieren en bij het tekenen voor ontvangst van pakketten op een tablet of smartphone.

De overheid is nadrukkelijk bezig om een infrastructuur op te zetten, die het digitaal leveren en afnemen van diensten door bedrijven en particulieren moet ondersteunen. Dit is verbonden aan de Digipoort, het digitale loket van de overheid, en aan eHerkenning, waarmee bedrijven zich kunnen identificeren bij het online zaken doen.

Gerelateerde artikelen