ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Last van achterstallige betalingen grootbedrijven?

Op verzoek van onze collega’s van VNO-NCW informeren wij u over het bestaan van het Meldpunt Achterstallige Betalingen. Op dit meldpunt kwamen afgelopen halfjaar (slechts) 36 meldingen binnen. Dat schetst een zonnig beeld van het betaalbedrag van het grootbedrijf. Dit terwijl mkb-ondernemers die aan het grootbedrijf leveren gemiddeld langer op betaling van hun factuur wachten – of te maken hebben met het eenzijdig verlengen van betaaltermijnen.

Speelt dit ook bij u? Maak daarvan dan melding bij het Meldpunt, zodat we een representatief beeld krijgen. Dit helpt bij de vraag of er een onafhankelijk toezichthouder moet komen in aanloop naar de behandelingen van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer over het wettelijk verkorten van de betaaltermijn tot 30 dagen.

Wouter Klomp: klomp@abu.nl

Gerelateerde artikelen