ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Meer digitalisering, minder uitvoeringslasten

Wij zetten ons voortdurend in voor de vermindering van uitvoeringslasten. Wet- en regelgeving moet passend zijn voor onze branche.

Wij maken ons ook hard voor digitalisering van processen en elektronische gegevensuitwisseling tussen uitzenders en externe partijen, zoals opdrachtgevers en overheden.

Dit zijn enkele van onze doelstellingen:

  • Een goede, bestendige afspraak met de overheid over het afmelden van inkomstenverhoudingen (IKV’s) door uitzendwerkgevers.
  • Het vereenvoudigen van het aanvraagproces voor de loonkostenvoordelen (LKV).
  • Een strategische samenwerking en werkagenda met het UWV op het gebied van (digitale) gegevensuitwisseling.
  • Een MKB-toets op alle nieuwe wetsvoorstellen – samen met VNO-NCW / MKB Nederland.
  • Voorkomen van verdere lastenverzwaring in de afhandeling van loonbeslagen.
  • Verbetering van de informatievoorziening over de kostprijselementen.

Gerelateerde artikelen