ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Neem deel aan pilot uitwisselen matchingsgegevens

Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM) is een ketenprogramma van VNG, UWV en SZW. VUM maakt mogelijk dat dienstverleners op de arbeidsmarkt transparant gegevens kunnen delen over regio- en organisatiegrenzen heen. Dat is nu vaak nog niet mogelijk. Om dit te verbeteren, zijn er door VUM afgelopen jaar profielen opgesteld voor onder andere vacaturegegevens en profielgegevens waarmee UWV/VNG in de toekomst  zullen gaan werken.

In de pilots worden deze profielen getoetst. Onderzocht gaat worden er duurzame matches kunnen volgen uit deze gegevensstandaarden (met inbegrip van soft skills). Momenteel zijn er enkele regio’s geselecteerd waarin deze pilots gaan plaatsvinden. Het is de bedoeling dat het aantal pilotregio’s uitgebreid wordt.

Meer weten en aanmelden
Meer weten over het programma? Bekijk dan dit programma. Daarin staat ook een korte video met toelichting. Meer informatie over wat u kunt verwachten bij deelname in een pilot? Klik op de benedenstaande link.

Gerelateerde artikelen