ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Softwareleveranciers

Software helpt niet alleen bij het professioneel en efficiënt inrichten van uw bedrijfsprocessen, maar ook bij de juiste toepassing van wet- en regelgeving. Voor dat laatste bent u als uitzendonderneming zelf verantwoordelijk.

Waar te beginnen?

Voor welke onderdelen van uw bedrijfsvoering is een softwareoplossing nodig?

In grote lijnen is er een onderscheid tussen software voor front office, mid office en backoffice. In de frontoffice worden de processen van registratie tot plaatsing afgehandeld. In de midoffice vindt de urenverwerking plaats. Verloning en facturatie gebeurt vervolgens in de backoffice.

U kunt kiezen voor een totaalpakket bij één leverancier. Maar u kunt ook kiezen voor losse aanvullende modules voor onder andere planning, verzuimbeheersing, business intelligence etc. Deze worden gekoppeld aan uw bestaande softwarepakket. Bij de keuze voor een leverancier is het dus goed om mee te nemen in hoeverre er gemakkelijk gekoppeld kan worden met andere softwaremodules.

Een andere belangrijke factor is de online functionaliteit en de integratie met de website. Een portal of app voor uitzendkrachten en/of klanten kan veel tijd en geld besparen. Technisch is veel mogelijk. Denk goed na over:

  • Wanneer wil ik persoonlijk contact met uitzendkracht en/of klant?
  • Wanneer kan dit ook prima geautomatiseerd plaatsvinden?
  • Welke eisen stel ik aan de online toegang van uitzendkrachten en/of klanten?

Software voor loonadministratie

Een uitzendonderneming heeft gespecialiseerde software nodig voor de loonadministratie: die is namelijk heel complex.

Er is geen softwarekeurmerk waaraan u kunt zien of de software geschikt is. Maar de volgende criteria zijn belangrijk:

  • De software kan de ABU-CAO goed uitvoeren.
  • De software voert de loon- of premieberekening correct uit.
  • Sluitende administratie: de loonadministratie moet volledig kloppen met die van de financiële administratie en de loonaangiften. Van groot belang voor de Belastingdienst en NEN-controleurs.
  • Juiste loonstrook die minimaal de grondslagen voor pensioenpremie, sociale verzekeringen, premies zorgverzekering en loonbelasting heeft.

Het is aan te bevelen om de verloningssoftware door een derde (bijvoorbeeld certificerende instelling) te laten controleren. Zeker als u gebruik maakt van specifieke regelingen voor bijvoorbeeld buitenlandse werknemers of subsidies voor bepaalde doelgroepen van werknemers.

Bewerkersovereenkomst en veiligheid

  • De verwerking van persoonsgegevens moet veilig gebeuren. Ook moet u een bewerkersovereenkomst met uw softwareleverancier hebben. Deze vindt u in het thema Privacy.
  • Voor elektronische uitwisseling van gegevens tussen uitzendondernemingen en inleners zijn er standaarden ontwikkeld die op de uitzendbranche zijn toegesneden. Met implementatie van de SETU standaard gaat uitwisseling van bijvoorbeeld gewerkte uren en facturen geautomatiseerd tussen uw softwaresysteem en dat van de inlener.
  • Als uitzendonderneming blijft u zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van wet- en regelgeving.

Gezien het belang van software in een correcte toepassing van de cao en wet- en regelgeving, onderhoudt de ABU het contact met softwareleveranciers specifiek gericht op de uitzendbranche. Zo organiseert de ABU onder andere drie keer per jaar een overleg met (back office) softwareleveranciers.

Hieronder een overzicht van softwareleveranciers gericht op de uitzendbranche, die bij de ABU bekend zijn.

Bedrijf Productnaam Website Verloning functionaliteit Ondersteunt SETU standaard
Actief Software APM Actief Software Ja (via Microloon) Ja
AFAS Software Profit AFAS Software Ja Ja
AGAIN FlexForceMonkey FlexForceMonkey Nee Ja
Akyla e-UUR & Xplican Akyla Nee Ja
clevergig clevergig clevergig Nee Nee
Easyflex Easyflex Easyflex Ja Ja
eWings ICT Plan4Flex Plan4Flex Nee Nee 
FlexService backoffice software FlexService FlexService Ja Ja
Flexsoftware Uitzendplaats, onlineUUR, RecruiterApp Flexsoftware Nee Ja
HelloFlex HelloFlex sourcing tools HelloFlex sourcing tools Ja (via FlexService en UBplus) Ja
Freepack Freepack Freepack Ja Ja
Ids Nederland B.V. Ids Online Ids Online Nee Nee
Mercash Mercash Mercash Ja Nee 
Microloon Microloon Microloon Ja Nee 
Mysolution Mysolution Mysolution Ja Ja
Nedap Pep Nedap Pep Nee Ja
Nocore Nocore Flex Nocore Ja Ja
Paralax Rostar Paralax Nee Ja
Pivoton FMS & Kentro Pivoton Ja Ja
Solid Online Connector Solid Online Nee Ja
Textkernel Extract!, Search!, Match!, Jobfeed Textkernel Nee Ja
Tigris Tigris Tigris Ja Ja
UBplus uitzendsoftware UBplus UBplus Ja Ja
Webplaats Uitzendplaats Uitzendplaats Nee Nee

Aan deze opgave kunnen leveranciers en / of opdrachtgevers geen rechten ontlenen.

Gerelateerde artikelen