ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

De mars voor zekerheid

Op 7 oktober is het International Decent Work Day en organiseert Young en United in Rotterdam De Mars voor Zekerheid. De locatie is goed gekozen. Geen woorden maar daden. De jongerenbeweging van FNV komt in actie voor meer werkzekerheid en een stop op de groei van flexibele contracten. Jongeren willen een fatsoenlijk bestaan om een toekomst op te bouwen.

De mars gaat over flex: over gedwongen zzp, over draaideurcontracten, over oproepcontracten en ook over uitzenden. Eigenlijk gaat de mars over WTFLEX. Dat bekt lekker en de boodschap is meteen duidelijk. ‘Flex is slecht’, kopt de website.

Achter de dikke rode chocoladeletters gaat een belangrijke boodschap schuil. Huidige en toekomstige generaties willen een zeker bestaan om een toekomst op te bouwen. Die boodschap spreekt aan en daar zet de ABU zich ook voor in. Nog niet zo lang geleden introduceerden wij samen met grote hypotheekverstrekkers de perspectiefverklaring waarmee uitzendkrachten toegang kunnen krijgen tot een hypotheek met NHG-garantie en dus een toekomst met een eigen huis.

Ik vind de belangrijkste oplossing achter de boodschap te eenvoudig. Meer vaste contracten. Want juist de hoge kosten en risico’s van vaste contracten zijn belangrijke oorzaken van de groei van flexibel werk. Voor het realiseren van meer werkzekerheid moeten we echt verder kijken dan alleen naar het contract.

Dat doen we ook in onze gesprekken met vakbonden. Op dit moment onderhandelen we over een nieuwe cao voor uitzendkrachten. Daar staat werkzekerheid prominent op de agenda. Hoe zorgen we voor meer doorstroom binnen de branche en naar vast werk bij opdrachtgevers? Hoe bestrijden we draaideuren bij uitzendkrachten? Hoe maken we werk van duurzame inzetbaarheid en organiseren we meer ontwikkelmogelijkheden voor uitzendkrachten?

Young en United is van harte welkom. Ik nodig ze uit om hun zorgen met ons te delen. Om input te leveren aan FNV en aan onze cao-tafel. ABU wil graag samen investeren in werkzekerheid voor uitzendkrachten en de kwaliteit van uitzendwerk.