ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Een werk-apk: van dromen naar doen

‘Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid’. Het is een oude slogan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die nog altijd geldt, alleen niet enkel voor meisjes, maar voor iedereen. In de veranderende wereld van werk is het belangrijk open te staan voor eventueel benodigde nieuwe stappen. Een leven lang werken bij één baas of zelfs in één functie bestaat immers niet meer (althans niet voor de meesten van ons).

Om te kunnen (blijven) werken is het noodzakelijk dat mensen gezond en veilig kunnen werken en dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En in dat laatste ook worden uitgedaagd; want het is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Trouwens ook niet voor alle werkgevers. Gelukkig wordt er steeds meer over het belang van duurzame inzetbaarheid en een Leven Lang Ontwikkelen gesproken. Nu.nl kopte gisteren dat de Tweede Kamer een algemene periodieke keuring (apk) voor werkenden wil, een zogenoemde werk-apk, waarbij men inzicht krijgt in de waarde op de arbeidsmarkt. Bij zo’n apk kan bijvoorbeeld worden vastgesteld wat er nodig is voor de volgende carrièrestap. Een voorstel dat de ABU van harte ondersteunt.

Dit idee hebben NRTO, OVAL, Cedris en ABU trouwens vorig jaar ook al naar buiten gebracht, via het statement Aan de slag met een Leven Lang Ontwikkelen. Alleen geldt zo’n periodieke arbeidsscan niet enkel voor werkenden, maar voor iedereen. Want inzicht in de eigen waarde op de arbeidsmarkt is voor iedereen van belang.

Uitzendondernemingen kunnen werkzoekenden, werkenden én werkgevers helpen de daad bij het woord te voegen. Zij kunnen partijen zijn die deze periodieke arbeidsscan uitvoeren (dit gebeurt trouwens al in de branche!).

Laten we van willen naar nog meer doen gaan! Meer weten?