ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Publiek-private samenwerking: containerbegrip met grote waarde

Publiek-private samenwerking, ‘PPS’, iedereen heeft het erover en het wordt te pas en te onpas gebruikt, ook in het Haagse. Waar praten we eigenlijk over en waarom is PPS van waarde?

Publiek-private samenwerking is niets meer en minder dan samenwerking tussen publieke partijen en private ondernemingen. Zij werken met elkaar samen aan gemeenschappelijke doelen. Bij deze samenwerkingsrelatie worden er ook afspraken en verdelingen gemaakt van taken, risico’s en wie waar verantwoordelijk voor is. Hoe eenvoudig kan het zijn.

Publiek-private samenwerking biedt voordelen. De praktijk leert dat het bij elkaar brengen van expertise van alle betrokken partijen, bijvoorbeeld als het gaat om de arbeidsmarkt, leidt tot innovatieve oplossingen voor problemen en nieuwe dienstverlening.

Een voorbeeld: In de gemeente Zaanstad hebben wij gezien hoe snel er een publiek-private samenwerking in no time werd opgezet om Oekraïense ontheemden naar werk te begeleiden. De private partijen (ABU-leden) gingen gezamenlijk op de opvanglocatie zitten om direct in contact te komen met de Oekraïense mensen. Dit zorgde ervoor dat mensen snel en effectief aan het werk gingen.

Ik ben nu een maand aan het werk voor de ABU. Ik zie dat ABU-leden zowel regionaal als landelijk succesvol participeren binnen de publiek-private samenwerking om werkzoekenden naar werk te begeleiden en daar waar nodig opleidingen te faciliteren.

Er zijn nog steeds één miljoen werkzoekenden. Met al hun talenten die onbenut blijven, terwijl er op de huidige arbeidsmarkt een enorme krapte is. Zonder de kracht van samenwerking tussen publieke en private partijen waren dat er nog veel meer.

Ja, PPS is een containerbegrip. De waarde die het heeft, ligt in de resultaten ervan. En die resultaten moeten we beter zichtbaar maken.

Op naar meer PPS.

Gerelateerde artikelen