ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Sociale innovatie in de uitzendbranche – Nederland wint award

In december 2020 heeft de World Employment Confederation (WEC) prijzen in drie categorieën uitgereikt. Alle landen ter wereld mochten initiatieven insturen. Nederland was samen met de American Staffing Association genomineerd in de categorie Leadership in Social Innovation. De innovatie in kwestie: de Van werk naar werk vouchers van DOORZAAM. Nederland won de prijs!

Werkgevers (WEC Europe) en werknemers (Uni Europe) in Europa overleggen regelmatig in het centrale orgaan voor de Europese Sectorale Sociale Dialoog voor uitzendwerk. Deze dialoog wordt voorgezeten door de Europese Commissie. Partijen initiëren gezamenlijke projecten en wisselen informatie uit. Dit jaar is een onderzoek naar ‘Sociale Innovatie in de uitzendsector’ uitgevoerd door CEPS en de KU Leuven, gefinancierd door de Europese Unie.

De uitzendbranche doet veel aan innovatie en er werden veel initiatieven ingestuurd. Uiteindelijk zijn in het onderzoek vijftien praktijkvoorbeelden geanalyseerd die betrekking hebben op het verbeteren van vaardigheden en training (zes projecten), arbeidsomstandigheden (vier projecten) en sociale bescherming (vijf projecten). Het onderzoek is opgestart voor de debatten over de toekomst van werk, de modernisering van sociale zekerheid en sociale innovatie. Dit laatste thema is extra belangrijk gebleken in de context van de coronacrisis, de impact op de manier van werken en leren en de bescherming van werknemers.

In het onderzoek is gekeken naar:

  1. het doel van het project en de relevantie voor de uitdagingen van de uitzendbranche en economie
  2. de sociale innovatie-kenmerken van het project en of het project een nieuwe oplossing biedt voor de uitdagingen van nu
  3. de succesfactoren
  4. de mogelijkheden om het volume te vergroten en of het project in andere sectoren en/of landen kan worden uitgevoerd

Iedereen die geïnteresseerd is in sociale innovatie en ermee zijn voordeel wil doen: bekijk het rapport eens.

Sociale partners zijn vervolgens Joint recommendations overeengekomen over sociale innovaties in de uitzendsector. Een van de punten die wordt benadrukt, is  dat goed overleg tussen sociale partners essentieel is. De reden is dat veel initiatieven vanuit sociale partners of bipartite fondsen zijn geïnitieerd en gefinancierd. Verder moet rekening worden gehouden met nieuwe trends en technologie in de wereld van werk wanneer sociale innovatie-oplossingen worden ontworpen.

Om het verhaal compleet te maken, verwijs ik nog graag naar overzicht met nog meer initiatieven op het gebied van sociale innovatie.

Wat Nederland betreft? Hier doen we ons uiterste best om voor de WEC Awards 2021 weer voor een mooie inzending te zorgen. We willen onze leidende rol op het gebied van sociale innovatie natuurlijk graag behouden.

Gerelateerde artikelen