ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Verzuimbeleid Flex

UWV is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding uitzendkrachten in het vangnet (ZW en WIA). UWV heeft voor het ‘kort verzuim’ een werkproces ontwikkeld en geïmplementeerd, dat voor alle vangnetgevallen geldt.

Deze werkwijze heeft zich in de afgelopen jaren bewezen en levert een bijdrage aan het handhaven / verlagen van het ziekteverzuimpercentage van de sector van 8% naar 4% gemiddeld.

Ten aanzien van het langdurig verzuim zijn maatregelen doorgevoerd, die een beter resultaat op re-integratie moeten laten zien. Een aantal aanpassingen dat is doorgevoerd:

  • landelijk invoeren casemanagement
  • werken met doelgroepen
  • wijzigingen triage