ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Rapportage CO2-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit

Vanaf 1 juli 2024 zijn uitzendondernemingen met 100 of meer werknemers verplicht om te rapporteren over het zakelijke en woon-werkverkeer van hun medewerkers. De ingediende gegevens over het jaar 2024 dienen uiterlijk op 30 juni 2025 te worden ingezonden. De benodigde informatie en richtlijnen zijn te vinden in de handreiking ‘Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’. Specifiek voor de uitzendbranche is er een aanvullende sectie beschikbaar.

Tips en aanwijzingen voor het verzamelen van gegevens, zoals het totale aantal afgelegde kilometers per werknemer, verdeeld over vervoermiddel en brandstoftype, worden verstrekt in de handreiking.

Bekijk en download hier de documenten voor gedetailleerde instructies en vul het online formulier in na zorgvuldige bestudering van de handreiking, inclusief de aanvulling voor de uitzendbranche.

Naar een kilometerraportage in 4 stappen

Hieronder treft u een visueel stappenplan aan van de kilometerraportage. Deze kon helaas niet gepubliceerd worden op de website van de RVO. 

Gerelateerde artikelen