ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Vraag per 1 maart 2024 de SLIM-subsidie aan

Op 1 maart 2024 begint het nieuwe aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Deze subsidie ondersteunt u als ondernemer bij het instellen van een cultuur van scholing en ontwikkeling in uw bedrijf. Met deze subsidie kunt u projecten opzetten om uw werknemers te helpen zich gedurende hun loopbaan te blijven ontwikkelen, zodat ze goed inzetbaar blijven. 

Het aanvraagtijdvak is geopend van vrijdag 1 maart 2024 9.00 uur tot en met donderdag 28 maart 2024 17.00 uur.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de volgende 4 activiteiten:

  1. Doorlichting van de onderneming
  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers
  3. Initiatieven gericht op methoden die werknemers aanmoedigen in hun ontwikkeling.
  4. Derde leerweg

Bekijk hier welke criteria per gelden bij het aanvragen van de SLIM-subsidie.

Aanvragen

Elke aanvrager kan tijdens het aanvraagtijdvak slechts één subsidieaanvraag indienen. De volgorde van behandeling van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. U dient zich vooraf te registreren op het Subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. Uiteindelijk dient u hier ook de subsidieaanvraag in.

Gerelateerde artikelen