ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

‘Betere match’ vraagt vernieuwende samenwerking

Vorige week stuurde minister Koolmees zijn aanpak van de krapte op de arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. De brief van de minister was voor ABU, Cedris, NRTO en OVAL reden om gezamenlijk te reageren.

De aanpak van de minister is een stap in de goede richting. Hij zet in op een goed functionerende arbeidsmarkt op lange termijn. Belangrijk onderdeel daarvan is het verbeteren van de match tussen werkgevers en werkzoekenden. Dat is broodnodig en de vier verenigingen ondersteunen dit van harte. Sterker: we maken de ambitie van Koolmees het liefst concreet.

Wij roepen op om voor de ‘betere match’ vooral gebruik te maken van alle kennis en kunde die aanwezig is bij onze gespecialiseerde opleiders en intermediairs. Immers de grootste knelpunten bij de regionale werkgeversservicepunten zijn onvoldoende kennis van profielen van werkzoekenden en het gebrek aan contact met de regionale werkgevers. Deze behoren juist tot de kernkwaliteiten van onze leden. Ons advies is dan ook om niet te investeren in nieuwe regionale structuren en accountmanagers maar in regionaal opdrachtgeverschap waarbij publieke en private partijen op basis van resultaatafspraken mee kunnen doen aan de uitvoering van werkgeversdienstverlening.

Een tweede belangrijke ambitie van Koolmees is mensen beter voor te bereiden op de noodzakelijke transities op de arbeidsmarkt doordat ze zich continu kunnen ontwikkelen. Nobel en noodzakelijk. Het vraagt er wat ons betreft om dat de door minister Koolmees voorgestelde individuele leerrekening daadwerkelijk aan alle werkenden en werkzoekenden (financiële) ruimte gaat bieden en de transitievergoeding meer als een ontwikkelbudget in wordt gezet. Ook dat draagt bij aan de ‘betere match’.

Tenslotte vraagt krapte op de arbeidsmarkt om vernieuwende samenwerking tussen publieke en private partijen. De leden van ABU, Cedris, NRTO en OVAL zijn bereid daarin te investeren. Juist door het op regionaal niveau gebruik maken van elkaars sterke punten kunnen goede resultaten bereikt worden. Talloze voorbeelden hebben dit inmiddels laten zien, maar helaas nog niet in alle regio’s. Daarom roepen we de minister op dit te stimuleren door partijen bij elkaar te brengen en vernieuwing en innovatie voor de ‘betere match’ te ondersteunen.