ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Quota zijn voor melk, niet voor mensen

Vorige week kondigde staatssecretaris Van Ark aan dat ze voor de Banenafspraak afziet van aparte doelen voor markt en overheid. Destijds is in het Sociale Akkoord afgesproken dat er in vijftien jaar 125.000 banen bijkomen voor arbeidsgehandicapten. Als stok achter de deur geldt er een quotumregeling.

Van de 100.000 door het bedrijfsleven toegezegde banen zijn er inmiddels bijna 40.000 gerealiseerd. De overheid, voor 25.000 banen op de lat, bleef met het nodige rekenkundige kunst- en vliegwerk steken op niet meer dan 600 en moet zich als werkgever kapot schamen. Niet voor het eerst het minste jongetje van de klas en met dit besluit komen ze er zonder boete mee weg. Hoezo betrouwbaar?

Het schrappen van het onderscheid markt-overheid is geen gek idee. Het betekent dat we af zijn van de discussie over ‘wie waar meetelt’, om eventuele boetes te voorkomen. We zijn ook af van ingewikkelde telregels bij de inhuur van arbeidsgehandicapten. Het scheelt de uitzendbranche in ieder geval een complexe inlenersadministratie. Nu we toch stappen zetten, het kan nog eenvoudiger. Daarvoor zijn twee dingen nodig.

Schaf de Quotumwet af. Ik heb het eerder gezegd. Quota zijn voor melk en niet voor mensen. Introduceer in plaats van een boete op het niet aannemen een flinke bonus op het wél aannemen van arbeidsgehandicapten. Verdriedubbel het huidige loonkostenvoordeel van 2.000 naar 6.000 euro. Er is toch wat geld te verdelen. Op de tweede plaats kunnen we de weg naar werk voor arbeidsgehandicapten én werkgevers een stuk eenvoudiger maken. Voor de moeilijkste groep hebben we de ingewikkeldste weg naar werk georganiseerd. Eén loket, één transparant en toegankelijk bestand én geharmoniseerd beleid.

De staatssecretaris organiseert een breed offensief om meer werk voor arbeidsgehandicapten te realiseren. Mijn advies: richt het beleid op degene die ‘wel willen’. Ondanks dat slechts 10% van de werkgevers arbeidsgehandicapten een plek biedt, ben ik ervan overtuigd dat de meeste werkgevers mee willen doen. Al was het maar uit welbegrepen eigenbelang, er staan ruim 250.000 vacatures open.