ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Wat is publiek-private samenwerking?

Publiek-private samenwerking (PPS) bij arbeidsbemiddeling is samenwerking tussen een of meer publieke en private partijen. Het gezamenlijke doel is werkzoekenden aan werk helpen.

Uitzendondernemingen zijn belangrijke private bemiddelaars op de arbeidsmarkt en bieden veel mensen een weg naar werk. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen, is samenwerking tussen gemeenten, UWV en private arbeidsbemiddelaars essentieel.

De samenwerking kan gaan over een of meerdere factoren van arbeidsbemiddeling, zoals:

  • Analyseren van bestanden met werkzoekenden, om te bekijken welke werkzoekenden (direct) bemiddelbaar zijn
  • Het arbeidsfit maken van werkzoekenden
  • Het koppelen van werkzoekenden en werkgevers
  • Het (begeleid) plaatsen van werkzoekenden bij een werkgever

Van alle WW’ers die weer een baan vinden, gaat een derde weer aan de slag via de uitzendsector. Als we inzoomen op praktisch opgeleiden, dan is dat zelfs 43%. En voor 55-plussers ligt dat percentage op bijna 29%.

Lees meer in de Argumentenkaart: wat zijn argumenten voor en tegen samenwerking met private partijen.