ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Regel uitzenden via uitzend-cao's

De ABU heeft regelmatig contact met de betreffende organisaties in de voor u belangrijke sectoren. Bijvoorbeeld naar aanleiding van vragen vanuit die sectoren maar ook naar aanleiding van signalen van leden.

Wij vinden dat de regels met betrekking tot (het uitzenden van) uitzendkrachten vaak gecontroleerd moeten worden in de uitzend-cao’s. We streven naar het terugdringen van dergelijke afspraken in de cao’s van inleners. Wanneer nodig gaan we in overleg met betreffende sectorale cao-partijen. Ook is er een tweejaarlijks onderzoek naar de bepalingen rond uitzenden in cao’s van opdrachtgevers.