ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Regel uitzenden via uitzend-cao’s

De ABU vindt dat de regels voor (het uitzenden van) uitzendkrachten geregeld gecontroleerd moeten worden in de uitzend-cao’s. We streven naar het terugdringen van dergelijke aparte afspraken in de cao’s van inleners.

De ABU heeft regelmatig contact met de betreffende organisaties in de voor uitzenders belangrijke sectoren. Dit kan naar aanleiding van vragen vanuit die sectoren, maar gebeurt ook naar aanleiding van signalen vanuit de leden.

Wanneer nodig gaat de ABU in overleg met betreffende sectorale cao-partijen. In dat kader wordt er ook tweejaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de bepalingen met betrekking tot uitzenden in cao’s van opdrachtgevers.

Gerelateerde artikelen