ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU-marktmonitor nader uitgelegd

Historie

De ABU-Marktmonitor bestaat sinds 1987 en werd tot 2007 uitgevoerd door TNS-Nipo. Tegenwoordig is Intellex Datamanagement verantwoordelijk voor de uitvoering*. Van 1987 tot en met 1998 is door een tiental ABU-leden de omzet per kwartaal aangeleverd. 1999 is een jaar geweest waarin de cijfers niet echt betrouwbaar waren. Door de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid zijn er uitzendondernemingen geweest die nog niet in staat waren de omzet naar fase aan te leveren. Vanaf 2000 is de marktmonitor ‘nieuwe stijl’ ontstaan die we nu nog steeds hanteren.

Deelnemers

In 2016 participeren 29 ABU-leden in de ABU-Marktmonitor. Alle grote uitzendorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd. Zij hebben allen het contract van leveringsvoorwaarden en techniek van aanleveren ondertekend. De deelnemers zijn allen lid van de ABU en doen dus aan het ter beschikking stellen van arbeid (TBA). De Marktmonitor-deelnemers vallen onder SBI-code 78.

Cijfers

Alle deelnemers leveren de omzet aan naar fase (fase A en fase B/C) waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar Administratief, Medisch, Industrieel en Technisch (AMIT). De cijfers worden landelijk en per regio aangeleverd. De levering vindt elke vier weken plaats met een time-lag van ongeveer 4 weken. Daar de medische sector iets meer dan 1,5% van de monitor representeert, wordt hier sinds 2014 niet meer over gepubliceerd.

In de Marktmonitor wordt echter alleen de omzet gemeten die wordt behaald uit het uitzenden in fase A, B en C. Fee’s die met werving & selectie of payrolling worden binnengehaald, worden niet meegerekend. Deze definitie is in de loop der jaren niet veranderd, dus ontwikkelingen over de jaren zijn betrouwbaar. Gezien het gezamenlijke belang leveren deelnemers de data goed aan. Er wordt altijd uitgegaan van werkelijke cijfers, er worden geen schattingen gemaakt. Bij nieuwe deelnemers wordt de omzet van de voorgaande jaren met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Publiciteit

Groeicijfers in uren en omzet worden iedere periode gepubliceerd op de ABU-website.

——–
* Vanaf 1980 is er ook enige vorm van marktmonitor geweest, uitgevoerd door Intomart.