ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ABU-marktmonitor nader uitgelegd

Historie

De ABU-Marktmonitor bestaat sinds 1987 en werd tot 2007 uitgevoerd door TNS-Nipo. Tegenwoordig is Intellex Datamanagement verantwoordelijk voor de uitvoering*.

Deelnemers

In 2024 participeren 30 ABU-leden in de ABU-Marktmonitor. Alle grote uitzendorganisaties zijn hierin vertegenwoordigd. Zij hebben allen het contract van leveringsvoorwaarden en techniek van aanleveren ondertekend. De deelnemers zijn allen lid van de ABU en doen dus aan het ter beschikking stellen van arbeid (TBA).

Cijfers

Alle deelnemers leveren de omzet aan naar fase (fase A en fase B/C) waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar Administratief, Medisch, Industrieel en Technisch (AMIT). De cijfers worden landelijk en per regio aangeleverd. De levering vindt elke vier weken plaats met een time-lag van ongeveer 4 weken. Omdat de medische sector iets minder dan 4% van de monitor representeert, wordt hier sinds 2014 niet meer over gepubliceerd.

In de Marktmonitor wordt echter alleen de omzet gemeten die wordt behaald uit het uitzenden in fase A, B en C. Fee’s die met werving & selectie of payrolling worden binnengehaald, worden niet meegerekend. Deze definitie is in de loop der jaren niet veranderd, dus ontwikkelingen over de jaren zijn betrouwbaar. Gezien het gezamenlijke belang leveren deelnemers de data goed aan. Er wordt altijd uitgegaan van werkelijke cijfers, er worden geen schattingen gemaakt. Bij nieuwe deelnemers wordt de omzet van de voorgaande jaren met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Publiciteit

Groeicijfers in uren en omzet worden iedere periode gepubliceerd op de ABU-website.

——–
* Vanaf 1980 is er ook enige vorm van marktmonitor geweest, uitgevoerd door Intomart.

Gerelateerde artikelen