ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Alle hens aan dek: onderzoek ABU naar krapte en mismatch arbeidsmarkt

Uitzenders zoeken in alle hoeken en gaten van de arbeidsmarkt naar uitzendkrachten, zo blijkt uit onderzoek van de ABU. Om de krapte te lijf te gaan, investeren ze meer in scholing, werven ze vaker op skills in plaats van diploma’s en plaatsen ze krachten vaker en langer door. Carina Hellings, ABU-beleidsmedewerker Arbeidsmarktinformatie: “Het is duidelijk dat uitzenders alles op alles zetten om de juiste mensen te vinden.”

Ruim driekwart van de uitzenders heeft last van de schaarste op de arbeidsmarkt, zowel bij het vinden van uitzendkrachten als eigen medewerkers. “Op zich is dat geen verrassende uitkomst, want de huidige krapte is historisch. Waar wij vooral nieuwsgierig naar waren, is hoe uitzenders hiermee omgaan,” licht Hellings toe.

Krapte alom

De krapte is alomtegenwoordig, zo blijkt uit het (indicatieve) onderzoek van de ABU. Hellings: “In vrijwel alle sectoren zijn vacatures lastig te vervullen. Uitschieters zijn de industrie, de techniek en vervoer en opslag. Wel valt op dat vacatures op skills level 2 (vmbo, mbo, havo/vwo) het moeilijkst zijn in te vullen. Liefst 82% van de respondenten geeft aan het moeilijk te vinden uitzendkrachten op dit niveau te vinden. Skills level 1 (basisonderwijs) is een goede tweede. Met name naar praktisch geschoold personeel voor functies als monteur, chauffeur, hovenier of operator is het zoeken met een kaarsje.”

Meer skills, minder diploma’s

ABU-leden trekken alles uit de kast om aan de vraag van opdrachtgevers te kunnen voldoen. Hellings: “61% van de uitzenders geeft aan de vijver groter te maken door meer op skills en minder op diploma te selecteren. Ook het werken aan het imago wordt gezien als een belangrijk middel: 56% van de ondervraagde uitzenders zet extra in op employer branding. Daarnaast zien we dat uitzenders hun krachten vaker doorplaatsen (51%) en dat zij opdrachtgevers helpen om de functie-eisen aan te passen (46%). Tot slot zien we dat uitzenders steeds vaker zelf uitzendkrachten opleiden (42%), andere, creatieve wervingsmethodes gebruiken (37%) en samenwerken met gemeenten en/of UWV (32%).”

Arbeidsmigranten en langdurig werklozen

Meer en meer verleggen ABU-leden hun zoektocht naar doelgroepen als arbeidsmigranten, statushouders, langdurig werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking, al dan niet in samenwerking met gemeenten en UWV. Hellings: “Qua arbeidsmigranten zie je dat de blik zich vaker richt op Zuid-Europese landen en zogeheten derdelanders (van buiten de EU). Nu het moeilijker wordt mensen uit Oost-Europa te krijgen, geeft 19% van de uitzenders aan naar alternatieve groepen arbeidsmigranten te kijken. Een belangrijke wens daarbij is dat een nieuw kabinet het werken met derdelanders makkelijker moet maken.”

Wensen

Dat nieuwe kabinet kan meer wensen noteren. Om het tot nu toe onbenutte arbeidspotentieel aan te kunnen spreken, zou Den Haag het lonend moeten maken om vanuit een uitkering aan de slag te gaan en de publiek-private samenwerking meer te stimuleren, zo meent het overgrote deel van de ondervraagde leden. Hellings: “Ook blijven uitzenders vragen om de bestanden met werkzoekenden bij gemeentes en UWV inzichtelijker en toegankelijker te maken en willen ze dat het makkelijker wordt om statushouders aan werk te helpen. Deze drempels kan een nieuw kabinet wegnemen.”

Binden en boeien

De mix aan maatregelen om de krapte te bestrijden, beperkt zich niet tot het vergroten van de vijver. Uitzenders doen er ook alles aan om bestaande uitzendkrachten vast te houden. Hiertoe zetten ABU-leden een mix van maatregelen in, variërend van het bieden van aantrekkelijke voorwaarden en scholings- en ontwikkelmogelijkheden tot en met het vergroten van betrokkenheid bij de opdrachtgever. Hellings: “De vraag van opdrachtgevers groeit niet alleen, maar verandert ook. Uitzenders geven bijvoorbeeld aan dat inleners vaker vragen om hulp bij werving en selectie, het werken met arbeidsmigranten en het opleiden en trainen van medewerkers.” Stuk voor stuk punten waar de uitzendbranche volop op inzet.

 

De vraag van opdrachtgevers verandert

“De vraag van opdrachtgevers groeit niet alleen, maar verandert ook. Uitzenders geven bijvoorbeeld aan dat inleners vaker vragen om hulp bij werving en selectie, het werken met arbeidsmigranten en het opleiden en trainen van medewerkers.”

Gerelateerde artikelen