ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarkt wordt minder krap volgens nieuwe prognoses tot 2028

Volgens prognoses van ROA (Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt) wordt de arbeidsmarkt tot 2028 minder krap. Toch blijft er een tekort aan technici, zorgpersoneel en onderwijspersoneel. ROA publiceerde nieuwe prognoses voor 21 sectoren, 99 opleidingstypen en 113 beroepsgroepen.

Minder sterke groei economie en werkgelegenheid

Tot 2028 zal de economische groei naar verwachting lager zijn, en daarom wordt ook een minder sterke groei van de werkgelegenheid verwacht. Van de 2,2 miljoen baanopeningen tot 2028 komt 90% door vervanging op de arbeidsmarkt (vervanging van werkenden die met pensioen gaan, of het arbeidsproces verlaten vanwege arbeidsongeschiktheid of zorgtaken).

Goed perspectief voor MBO4-gedilplomeerden

In de voorgaande jaren is er een toename geweest van HBO (bachelor) gediplomeerden. Hun arbeidsmarktperspectieven zijn naar verwachting de komende jaren minder gunstig. Voor MBO4-gediplomeerden zijn de perspectieven het meest gunstig. Het aanbod van mbo4-gediplomeerden is net voldoende om aan de (vervangings)vraag te kunnen voldoen. Er zijn wel grote verschillen tussen opleidingsrichtingen en binnen de niveaus.

Krapte houdt aan voor technici, zorgpersoneel en onderwijspersoneel

Knelpunten in de techniek, en voor onderwijs- en zorgpersoneel blijven naar verwachting bestaan. Vooral voor artsen en verpleegkundigen, docenten in het basisonderwijs en leidsters in de kinderopvang.

Hoeveel de knelpunten toenemen is ook afhankelijk van de mate waarin werkgevers in het onderwijs en de zorg er in slagen om personeel aan te trekken en te behouden. Zorg en onderwijs zijn relatief populaire studies onder jongeren, maar op hetzelfde moment is de uitstroom uit de sector groot.

Ondanks de daling van de werkgelegenheid in de agrarische sector, zijn er door vergrijzing knelpunten voor agrarische beroepen. Er zijn te weinig jongeren die een diploma in deze richting behalen. Tot slot worden er grote knelpunten voor juristen, politie-inspecteurs en overheidsambtenaren verwacht.

Volledig rapport

Gerelateerde artikelen