ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Arbeidsmarktprognose UWV: minder banengroei in 2023 en 2024

Het aantal banen neemt in 2023 en vooral in 2024 minder snel toe dan de afgelopen twee jaar. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2023-2024 van UWV. De arbeidsmarkt blijft krap, maar vanwege de hoge inflatie groeit de economie minder sterk. Dat heeft gevolgen voor het aantal vacatures.

Aantal banen groeit in 2023 met 1,4% en in 2024 met 0,5%
In 2023 neemt het aantal banen voor werknemers en zelfstandigen naar verwachting toe met 1,4% (165.000) en het aantal gewerkte uren met 1,2%. Voor 2024 zijn de verwachtingen lager. Het aantal banen groeit met 0,5% (61.000) en het aantal gewerkte uren met 0,4%. Het aantal uren stijgt minder dan het aantal banen in 2023 en 2024. Daardoor daalt het gemiddeld aantal uren per baan.

Uitzendbranche
Voor de uitzendbranche wordt zowel in 2023 (3.000, +0,4%) als in 2024 (4.000, +0,6%) een lichte banengroei verwacht.

Sectoren die het goed blijven doen zijn vooral informatie en communicatie, zorg en welzijn en zakelijke diensten. Voor de industrie, de bouwnijverheid en de landbouw zijn de vooruitzichten minder positief.

Gerelateerde artikelen