ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS: Bijna zes op tien baanwisselaars korter dan twee jaar in dienst

In 2022 waren er gemiddeld per kwartaal 363 duizend werknemers die van baan zijn veranderd. Dat is 4,7 procent van alle werknemers. Deze werknemers hadden een andere werkgever dan drie maanden eerder. Bijna 60 procent van de baanwisselaars werkte korter dan twee jaar in hun vorige baan. Dit blijkt uit nieuwe CBS-cijfers over wisseling van werkgever.

Bij werknemers die van werkgever veranderen, gaat het relatief vaak om scholieren en studenten met een betaalde (bij)baan. Van alle baanwisselaars volgde 38 procent (137 duizend) onderwijs.

Meeste wisselingen bij logistieke, commerciële en dienstverlenende beroepen

Per kwartaal in 2022 veranderde 8,5 procent van alle werknemers die minder dan twee jaar in dienst waren, van werkgever. Van de werknemers die twee jaar of langer in dienst waren, had 2,8 procent een andere werkgever dan drie maanden eerder.

Van de werknemers met weinig dienstjaren wisselden relatief veel werknemers met een logistiek beroep van werkgever. Het gaat dan bijvoorbeeld om chauffeurs en om laders, lossers en vakkenvullers. Ook werknemers die nog maar kort werkten in een commercieel of een dienstverlenend beroep, als kassa- of callcentermedewerker, of als keukenhulp, kok of ober, wisselden relatief vaak.

Van de werknemers met een langer dienstverband veranderden degenen met een commercieel beroep het meest. Behalve kassamedewerkers waren dit relatief veel verkoopmedewerkers in de detailhandel. Werknemers met minstens twee dienstjaren in een openbaar bestuur, veiligheid of juridisch beroep, zoals overheidsambtenaren en militairen, waren daarentegen relatief honkvast.

Meeste baanwisselaars hadden flexibele arbeidsrelatie

De meeste werknemers die van werkgever wisselen, deden dit vanuit een flexibele arbeidsrelatie. Van de baanwisselaars in het vierde kwartaal had 64 procent een flexibele arbeidsrelatie en 36 procent stapten over vanuit een vaste baan. Vergeleken met 2021 waren er in 2022 iets meer werknemers die vanuit een vaste arbeidsrelatie van baan veranderden.

Lees het volledige persbericht van CBS op https://www.cbs.nl/item?sc_itemid=3523bc26-7df0-4489-a1ca-9a8f19951d65&sc_lang=nl-nl

Gerelateerde artikelen