ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS kwartaalbeeld arbeidsmarkt: krapte op de arbeidsmarkt blijft

Het CBS publiceerde gisteren het nieuwe kwartaalbeeld over de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2023 is de werkloosheid licht afgenomen en het aantal banen opnieuw toegenomen. Er waren tweeduizend werklozen minder dan een kwartaal eerder en er kwamen 63 duizend banen bij. Het aantal openstaande vacatures bleef gelijk. Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt hoog. Tegenover elke 100 werklozen stonden in het eerste kwartaal 122 vacatures.

Meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en zorg
In totaal stonden er eind maart 437 duizend vacatures open, waarvan het meeste in de handel (85 duizend), de zakelijke dienstverlening (71 duizend) en de zorg (67 duizend). Deze bedrijfstakken zijn samen goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Aantal banen gestegen, minder banen bij uitzenders
In totaal steeg het aantal banen met 63 duizend, 51 duizend werknemersbanen (toename van 0,6 procent) en 11 duizend banen van zelfstandigen (toename van 0,4 procent). Ruim 1 op 5 banen is een zelfstandigen baan.

Bij de uitzendbureaus waren in het eerste kwartaal 7 duizend banen minder dan in het voorgaande kwartaal, een daling van 0,9 procent. In het vierde kwartaal van 2022 daalde het aantal banen in de uitzendbranche met 4 duizend (-0,5 procent).

Gerelateerde artikelen