ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS kwartaalbericht: fors minder banen en vacatures, werkloosheid uitzonderlijk snel gestegen

In het tweede kwartaal van 2020 waren er 322 duizend banen minder dan een kwartaal eerder, meldt het CBS. Dat is een afname van 3,0%. Het cijfer geeft nog een geflatteerd beeld van de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Door de coronacrisis kon namelijk in een deel van de banen niet of minder gewerkt worden. Geraamd wordt dat het daadwerkelijk aantal gewerkte uren in het tweede kwartaal 6,1 procent lager lag dan in het eerste kwartaal.

Het aantal werknemersbanen daalde met 334 duizend (-3,9%). Het aantal banen bij uitzendbureaus daalde met 130 duizend van het eerste op het tweede kwartaal. Dat is een daling van 17%. Zo’n grote daling is nooit eerder voorgekomen. Het aantal banen schiet met deze daling onder het niveau van het tweede kwartaal van 2015, toen de arbeidsmarkt zich nog aan het herstellen was van de economische crisis. Het aantal banen van zelfstandigen nam in het tweede kwartaal nog wel toe met 12 duizend.

Van de flexwerknemers die in het tweede kwartaal minder aan het werk waren ten opzichte van een jaar eerder, kwamen de volgende functies veel voor: kelner of barpersoneel, verkoopmedewerker in de detailhandel, bestuurder van voertuigen, administratief medewerkers, schoonmaker of keukenhulp.

Flexibel werkenden verliezen in een crisis eerder hun baan, vooral wanneer ze nog kort in dienst zijn. Wel leert de geschiedenis ons dat zij ook weer sneller aan het werk zijn zodra de economie weer aantrekt.

Het aantal werklozen is met 72 duizend gestegen naar 349 duizend (+26%). Eind juni 2020 was het aantal openstaande vacatures afgenomen tot 200 duizend, 26 duizend minder dan een kwartaal eerder. In het voorgaande kwartaal was het aantal vacatures al teruggelopen met 60 duizend. Hierdoor is het totaal aantal openstaande vacatures in een half jaar tijd afgenomen met 30%. Wel ligt het aantal vacatures nog boven het langjarig gemiddelde van ongeveer 165 duizend.

Dat het aantal openstaande vacatures afneemt, betekent niet dat er geen nieuwe vacatures ontstaan. Ook in het tweede kwartaal ontstonden er 217 duizend nieuwe vacatures. Dat is het laagste aantal sinds eind 2015. Toch is dit aantal nog ongeveer gelijk aan het langjarige gemiddelde. Anderzijds werden er 243 duizend vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures). Het aantal vervallen vacatures was met ongeveer 33 duizend hoger dan gebruikelijk. Doorgaans is dit minder dan 20 duizend in een kwartaal.

Ook kwam het CBS vandaag naar buiten met de eerste raming van de economische groei in het tweede kwartaal. Volgens deze berekening is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2020 met 8,5% gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder. Een dergelijke krimp is niet eerder door het CBS gemeten. De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België.

Gerelateerde artikelen