ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS: meer hoogopgeleiden en beroepsniveau steeg mee

Steeds meer mensen in Nederland zijn hoogopgeleid. Waren in 1981 laagopgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar opgeleid, gevolgd door hoogopgeleiden. Dat blijkt uit een analyse van de beroepsbevolking die het CBS deze week publiceerde: ‘Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?

Het aandeel hoogopgeleiden steeg niet alleen onder mensen in beroepen met zeer complexe gespecialiseerde taken, maar ook in de andere beroepsniveaus.

Het aandeel mensen met een hbo- of universitair diploma in Nederland is de afgelopen veertig jaar gestaag toegenomen. Van elke negen mensen tussen de 15 en 75 jaar was er een hoogopgeleid in 1981. In 2021 waren dat er meer dan drie keer zoveel: ruim een op de drie.

Verschuiving van middelbaar naar hoog bij drie beroepsklassen

Van de dertien beroepsklassen zijn er drie waar middelbaar opgeleiden in 2013 nog de grootste groep vormden en in 2020 hoogopgeleiden. Dat zijn de beroepsklassen:

  • bedrijfseconomisch en administratief
  • zorg en welzijn
  • openbaar bestuur, veiligheid en juridisch

Voor de laatstgenoemde beroepsklasse gaat dit het sterkst op. Vooral in de beroepsgroep overheidsambtenaren, die in deze beroepsklasse valt, werken steeds vaker hoogopgeleiden.

Ook komen er binnen beroepsklassen beroepsgroepen voor waar het aantal hoogopgeleiden toeneemt, zonder dat er een afname is van het aantal middelbaar of laagopgeleiden. Een voorbeeld hiervan is de beroepsklasse techniek, waar er sinds 2013 in de beroepsgroep ingenieurs veel hoogopgeleiden bij kwamen. Terwijl het aantal middelbaar en laagopgeleide hulpkrachten juist afnam in de beroepsgroepen bouw en industrie, schilders en metaalspuiters en productieleiders industrie.

Gerelateerde artikelen