ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

CBS: Werkloosheid ‘uitzonderlijk snel’ gestegen, in totaal 404.000 werklozen

De werkloosheid in Nederland is verder toegenomen. In juni was 4,3 procent van de beroepsbevolking werkloos. Daarmee is het werkloosheidspercentage „uitzonderlijk snel” gestegen, meldt het CBS. Er zijn nu 404.000 mensen werkloos. De werkloosheid nam het meest toe onder 15- tot 25-jarigen.

Het werkloosheidspercentage stijgt daarmee tijdens de coronacrisis veel sneller dan tijdens de kredietcrisis, Aan het begin van de vorige crisis, in november 2008, duurde het zeven maanden tot dit percentage was opgelopen van 3,6 naar 4,3. Nu doet deze stijging zich in één maand voor.

Afgelopen maand raakten 74.000 mensen werkloos. In maart lag het aantal werklozen nog op 273.000. Het CBS rekent daaronder niet alle mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. Iemand wordt pas meegeteld als ‘werkloos’ als hij of zij geen baan heeft, daar wel naar op zoek is en direct beschikbaar is.

Het aantal werklozen nam afgelopen maand niet alleen toe door mensen die hun baan kwijtraakten, maar ook door een groei van de beroepsbevolking.  Afgelopen maand gingen door de versoepeling weer meer mensen actief op zoek naar werk. Het aantal werkenden nam daardoor met 45.000 toe, maar een groter deel vond geen baan.

Gerelateerde artikelen