ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Economie groeit met 0,6% en arbeidsmarkt iets krapper in vierde kwartaal 2022

Volgens de eerste berekening van het CBS groeide de economie in Nederland in het vierde kwartaal van 2022 met 0,6% ten opzichte van het derde kwartaal. In het derde kwartaal kromp de economie nog met 0,2 procent. De groei in het vierde kwartaal werd breed gedragen, waarbij het handelssaldo en de consumptie door huishoudens de grootste bijdrage leverden.

Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste voorlopige groeicijfer van de economie voor 2022 bekend. Het bbp is vorig jaar met 4,5% gegroeid.

Arbeidsmarkt weer iets krapper

Na een lichte verruiming in het derde kwartaal werd de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2022 weer iets krapper. Er waren 13 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder. Ook het aantal openstaande vacatures liep terug, maar minder hard. Tegenover elke 100 werklozen stonden 123 vacatures. Het aantal banen groeide nog steeds, en wel met 85 duizend.

Na een afname in het derde kwartaal nam ook het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie in het vierde kwartaal weer toe naar 2,7 miljoen. Dat zijn er 43 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in het vierde kwartaal ook toe, en wel met 43 duizend naar 5,4 miljoen. Het aantal zelfstandigen groeide met 17 duizend, en kwam uit op 1,6 miljoen.

Meer banen bij uitzendbureaus

Bij de uitzendbureaus waren er in het vierde kwartaal 8 duizend banen meer dan in het voorgaande kwartaal, een toename van 1,0%. In het derde kwartaal daalde het aantal banen in de uitzendbranche nog met 15 duizend (-1,9%).

Bron: de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS.

Gerelateerde artikelen