ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

ING: lager groeitempo flexbranche in 2023

In een voorspelling van ING vlakt het groeitempo in de flexbranche in 2023 verder af. De reden: personeelstekorten in combinatie met de toegenomen kans op een recessie. Voor 2023 verwacht ING een volumegroei van circa 3%, gemeten in het aantal uitzenduren. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht flexbranche van ING.

Naast de structureel krappe arbeidsmarkt door vergrijzing en vergroening, zorgt ook nieuwe regelgeving voor druk op het verdienmodel van veel flexbedrijven. Het grootste risico voor de sector wordt het ongelijke speelveld tussen uitzendkrachten en zzp’ers. Dat ontstaat door de modernisering van de arbeidsmarkt.

Verdienmodel van veel flexbedrijven onder druk

Door de nieuwe regelgeving wordt flexwerk in de toekomst duurder en minder flexibel. Naast regelgeving voor uitzenders, komt er ook nieuwe regelgeving voor zzp’ers. Deze wordt echter naar alle waarschijnlijkheid niet gelijktijdig uitgevoerd, waardoor de fiscale verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten op de korte termijn naar verwachting eerder groter dan kleiner worden. Dit vergroot het risico op een verdere verschuiving van de inhuur van uitzendkrachten naar zzp’ers.

Gerelateerde artikelen