ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Jaarcijfers uitzendbranche 2020 en uren en omzet periode 13

Jaarcijfers uitzendbranche 2020

De uitzendbranche is in 2020 gekrompen ten opzichte van 2019. Het totaal aantal uren in 2020 is afgenomen met 14%, de totale omzet is gedaald met 9%. In 2020 waren er drie werkbare dagen meer dan in 2019, hiervoor is een correctie toegepast.

De jaarontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Een daling van 17% in uren en een daling van 11% in omzet ten opzichte van 2019.
  • Industriële sector: Een daling van 10% in uren en een daling van 4% in omzet ten opzichte van 2019.
  • Technische sector: Een daling van 29% in uren en een daling van 22% in omzet ten opzichte van 2019.

Uren en omzet uitzendbranche periode 13 2020 (week 49 – 53, 30 november t/m 31 december)

In periode 13 daalde het aantal uren met 4% en steeg de omzet met 2% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode meer werkbare dagen (23) telde dan in dezelfde periode vorig jaar (18), is er een correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren steeg met 5% en de omzet is gestegen met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 4% en de omzet steeg met 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 29% en de omzet daalde met 19% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 23 februari 2021.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen