ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Kom van die bank af

Een opvallend bericht vorige week. De arbeidsmarkt is historisch krap, bedrijven schreeuwen om personeel. Een kwart van de bedrijven heeft last van het tekort aan mensen, waardoor de economie minder snel herstelt van de coronacrisis. Toch zitten steeds meer jonge mannen thuis op de bank.

Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB): er zijn sinds de financiële crisis van 2008 steeds minder jonge mannen aan het werk. Het onderzoek gaat over de periode van 2008 tot 2018. Ondanks de krapte gaat het CPB ervan uit dat de dalende arbeidsparticipatie van deze groep zal doorzetten, zij het wat minder sterk.

De dalende arbeidsparticipatie komt onder meer doordat er minder werkgelegenheid is in sectoren waar relatief veel mannen werken. Opvallend is ook dat het vooral alleenstaande mannen zijn die minder vaak werken. Het is lastig precies aan te wijzen waarom deze groep moeilijk aan werk kan komen: dit lijkt een opstapeling van factoren te zijn. Een deel heeft geen diploma, ze missen arbeidsontwikkeling of hebben niet voldoende zelfvertrouwen, zo meldt de NOS. Om dieper inzicht te krijgen in de oorzaken is meer onderzoek nodig.

Als ik kijk naar de cijfers over uitzendkrachten, zie ik een ander beeld. We hebben helaas geen data over deze specifieke groep. Wat we wel kunnen zien is dat er in de periode van 2008 tot 2018 een afname is van het aandeel jongere uitzendkrachten (24 jaar of jonger), van 46% van het totale aantal uitzendkrachten naar 37%. Dit is anders voor de uitzendkrachten van 25 tot en met 44 jaar: hier is juist een toename te zien (van 39% naar 42%).

Bedenk hierbij dat het totaal aantal uitzendkrachten in deze periode is gegroeid en dat in dezelfde periode het aandeel mannelijke uitzendkrachten toenam. Was in 2008 nog 58% van alle uitzendkrachten man, in 2018 was dit 62%.

Deze mannen op de bank bieden kansen voor onze leden. Ga maar na: timmermannen, productiemedewerkers, hoveniers, zonnepaneelmonteurs etcetera. Ze zijn nauwelijks meer te vinden: mensen met een praktische opleiding. Maar ook mensen zonder opleiding maar met de goede skills. Onze leden ontvangen ze met open armen.

Daarom mijn oproep: stap eens (digitaal) een uitzendbureau binnen.

Gerelateerde artikelen