ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Onderzoek ING: groei flexbranche neemt in 2023 verder af

De flexbranche zal in 2023 minder hard groeien. Dat blijkt uit onderzoek van ING naar de branche. Onder meer de groeiende personeelstekorten, de kans op een recessie en nieuw beleid zetten bijvoorbeeld uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars onder druk.

Ook flexbedrijven hebben te maken met personeelstekorten. De krapte op de arbeidsmarkt loopt volgens de ING ‘in rap tempo op’ en lijkt structureel. Zo leidt het personeelstekort tot minder nieuwe werknemers vanuit uitzendbureaus, waardoor hun groei tot stilstand komt.

Daar komt bij dat de tarieven voor flexkrachten toenemen. In het eerste kwartaal van 2022 namen deze met 6% toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2021. De loonkosten stijgen en het vinden van goed personeel is lastiger. Daardoor zien flexbedrijven zich genoodzaakt hun tarieven te verhogen.

Daarnaast leidt nieuw beleid tot verschillen tussen zzp’ers en uitzendkrachten die werken voor flexbedrijven. Omdat het door nieuwe regels verplicht wordt om uitzendkrachten sneller een vast contact aan te bieden, denkt ING dat bedrijven eerder voor zzp’ers zullen kiezen. Te meer omdat regelgeving voor zzp’ers, bijvoorbeeld in de vorm van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, op zich laat wachten. Lees hier het hele onderzoek.

Gerelateerde artikelen