ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Personeelstekorten breiden zich als een olievlek uit

Personeelstekorten zijn gedurende 2021 niet alleen prangend in beroepen die al langer krap waren, maar slaan nu ook over naar beroepen waarin de baankansen een jaar geleden nog laag waren, zo blijkt uit de arbeidsmarktindicator van ABN AMRO.

Personeelstekorten zijn in 2021 prangender geworden naarmate de economische groei terugveerde van de klap in 2020. Het aantal vacatures nam begin vorig jaar snel toe, maar bleken vaak onvervulbaar. In 2021 is het aantal beroepen dat kampt met een personeelstekort sterk toegenomen. Eind januari is 15,7 procent van de vacatures onvervulbaar, rekening houdend met beroepsvoorkeuren van werkzoekenden en met hoe ver zij willen reizen voor een vacature.

Opvallend is dat vorig jaar de krapte op de arbeidsmarkt vooral is toegenomen bij ‘ruime beroepen’, waarbij het eerder nog relatief weinig moeite kostte om geschikte arbeidskrachten te vinden. Het personeelstekort lijkt zich dus als een olievlek over de arbeidsmarkt uit te breiden.

In 2020 was bijna de helft van de beroepen zeer ruim (minder dan één procent van de vacatures onvervulbaar), terwijl bij minder dan een kwart van de beroepen zeer grote krapte heerste (15 tot 50 procent van de vacatures onvervulbaar). Begin 2022 is het aandeel zeer ruime beroepen afgenomen tot een derde en is het aandeel zeer krappe beroepen toegenomen tot iets minder dan een derde.

Vacatures in beroepen die voorheen nog relatief ruim waren, zoals orderpickers, bouwuitvoerders en intercedenten, zijn nu veel moeilijker te vervullen. Figuur 3 en 4 laten voorbeelden van beroepen zien die zeer of extreem krap waren en vorig jaar nog krapper zijn geworden, en van beroepen die juist zeer ruim waren en veel krapper zijn geworden.

Vacatures in beroepen die voorheen nog relatief ruim waren, zoals orderpickers, bouwuitvoerders en intercedenten, zijn nu veel moeilijker te vervullen. Figuur 3 en 4 laten voorbeelden van beroepen zien die zeer of extreem krap waren en vorig jaar nog krapper zijn geworden, en van beroepen die juist zeer ruim waren en veel krapper zijn geworden.

Het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt zich nu in óók in beroepen voordoet waarvoor voorheen eenvoudig personeel was te vinden, kan worden verklaard doordat de economie in 2021 hard is gegroeid toen verschillende sectoren weer open gingen. Deze groeispurt leidde tot een sterke stijging van de vraag naar personeel.

Verschuivingen aan de aanbodzijde – werkzoekenden die zich heroriënteren op beroepen waar het uitzicht op werk gunstiger is – spelen hierbij volgens ABN AMRO een minder grote rol. Hoewel in 2021 meer mensen van baan wisselden, heeft dit niet geleid tot een sterkere daling van werkzoekenden in beroepen met traditioneel lagere baankansen.

Aangezien de arbeidsmarktkrapte naar verwachting langer aan zal houden en zich over steeds meer sectoren uitspreidt, is het van belang om de aanbodzijde van de arbeidsmarkt te stimuleren.

Gerelateerde artikelen