ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

TNO over personeelstekort: vraagt om nieuw perspectief

TNO heeft onlangs een whitepaper gepubliceerd over het aanpakken van het schreeuwende personeelstekort. Hierin pleit de organisatie voor het inzetten van een mix aan maatregelen. Een van die maatregelen is het inzetten van externen, waaronder uitzendwerk.

Het massale personeelstekort dat we vandaag beleven en onoplosbaar lijkt, is wat in de wetenschap een ‘wicked problem’ wordt genoemd. Het is een groot en toenemend probleem. Het oplossen van het personeelstekort lukt organisaties vaak niet zelf. Zij staren zich teveel blind op één oplossingsrichting. Onbedoelde effecten hiervan kunnen weer tot extra personeelsproblemen leiden.

Zo’n complex probleem vereist volgens TNO een multidisciplinaire systeemaanpak. In zo’n aanpak worden combinaties van maatregelen, oorzaken en effecten systematisch en multidisciplinair geanalyseerd. Deze aanpak helpt organisaties om te investeren in een mix van maatregelen die daadwerkelijk effectief is. Organisaties kunnen hun personeelstekort substantieel verminderen als deze vier oplossingsrichtingen optimaal in balans zijn met elkaar:

  • Inzet technologie
  • Organiseren van werk
  • Inzetbaarheid en ontwikkeling
  • Inzet externen

Europees onderzoek laat zien dat een juiste balans in technologie, duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van personeel, en arbeidsorganisatie tot 25% betere prestaties en 35% meer motivatie leidt binnen een organisatie.

Door maatregelen voor het personeelstekort te bundelen in een landelijke kennisbank en onderzoek te doen naar de effectiviteit van deze maatregelen, helpen organisaties elkaar in het beter benutten van het schaarse arbeidspotentieel. Hiermee waarborgen we samen de veiligheid, gezondheid en productiviteit in Nederland.

U kunt hier de hele whitepaper lezen.
In onderstaande video geeft TNO een korte samenvatting:

 

Gerelateerde artikelen