ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uitzendwerk biedt goede kansen voor WW’ers

Uitzendwerk is een belangrijke manier om vanuit de WW aan het werk te gaan. Van de mensen met een WW-uitkering die in de eerste helft van 2022 na afloop van de WW het werk hervatten, ging 25% als uitzendkracht aan de slag. Dit aandeel ligt iets lager dan in voorgaande jaren. Het percentage uitstromers uit de WW dat het werk hervatte met een vast of tijdelijk contract, lag in de eerste helft van 2022 juist iets hoger dan in voorgaande jaren.

 

Uitstroom naar werk van voormalig uitzendkrachten

In de eerste helft van 2022 had 72% van de voormalig uitzendkrachten in de WW bij beëindiging van de WW-uitkering (of kort daarna) weer betaald werk. Het percentage voormalig uitzendkrachten dat aan het werk is bij (of kort na) beëindiging van de WW, is daarmee hoger dan in 2020 en 2021 en terug op het niveau van vlak voor de coronacrisis.

Voormalig uitzendkrachten die uitstromen uit de WW hebben vaker bij beëindiging of kort erna weer betaald werk dan personen die vóór de WW direct bij een werkgever in dienst waren. In de eerste helft van 2022 gaat het om 72% van de voormalig uitzendkrachten die uit de WW stroomden, tegenover 66% van de uitstromers die voor de WW een vast of tijdelijk contract hadden. Voormalig uitzendkrachten gaan vaak na de WW opnieuw als uitzendkracht aan het werk.

 

Bron: werk.nl (UWV, 2023)

Gerelateerde artikelen