ABU: Algemene Bond Uitzendondernemingen

Uren en omzet uitzendbranche periode 1 2023 (week 1 – 4)

In periode 1, van 2 januari tot en met 29 januari, daalde het aantal uren met 18% en daalde de omzet met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, is er geen correctie toegepast.

De ontwikkelingen per sector zijn als volgt:

  • Administratieve sector: Het aantal uren daalde met 32% en de omzet is gedaald met 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Industriële sector: Het aantal uren daalde met 8% en de omzet steeg met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Technische sector: Het aantal uren daalde met 12% en de omzet daalde met 1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

De volgende ABU-marktmonitor verschijnt op 21 maart 2023.

Interactieve grafieken

Gerelateerde artikelen